fbpx

Kehityskeskustelut

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden työhyvinvoinnista, myös niiden, joilla sairauden vuoksi työteho ja työkyky ajoittain heikkenee.

Kehityskeskustelut ovat parhaimmillaan tilanteita, joissa esimies ja työntekijä yhdessä katsovat tulevaisuuteen. Keskustelussa arvioidaan ja suunnitellaan työntekoa, koulutustarpeita, muutosten etenemistä sekä tiimin toimintaa ja koko työyhteisön asioita. Keskustelun päätteeksi sovitaan keinoista tulostavoitteisiin pääsemiseksi.

Keskustele migreeniä sairastavan ja työyhteisösi kanssa, olisiko mahdollista:

  • Joustaviin työtunteihin – Kun työtunnit eivät ole tiukasti säädeltyjä, voi työntekijä hallita työaikaansa, eikä migreeniä sairastavan tarvitse stressaantua migreenikohtaustensa takia. Hänen ei esimerkiksi tarvitsisi aina ottaa sairauslomaa eikä huolestua myöhästymisestä tai oireiden aiheuttamasta tapaturmavaarasta tarkkuutta vaativissa tehtävissä.
  • Etätyömahdollisuuteen – Työskentelymahdollisuus kotona antaa migreeniä sairastavalle tilaisuuden tehdä työtä vapaammin eikä silloin tarvitse stressata kiirehtiäkseen töihin migreenikohtauksen ollessa päällä.
  • Stressitekijöiden riskiarviointiin – Tunnistamalla migreeniä sairastavan kanssa työn stressitekijät ja hallitsemalla stressaavat tekijät työssä, voitte pienentää stressitasoja ja vähentää alttiutta migreenikohtauksille.
  • Säännöllisiin kehityskeskusteluihin – Säännölliset kahdenkeskiset tapaamiset työnantajan ja migreeniä sairastavan kesken ovat mahdollisuuksia tiedostaa työn migreenialtisteita ja stressitekijöitä ja keskustella työnantajan mahdollisuuksista tukea migreeniä sairastavan työntekoa.

 

Lähteet

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi