fbpx

Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaki (1383/2001) velvoittaa työnantajan järjestämään työterveyshuollon työntekijöilleen.

Laki painottaa ehkäisevän terveydenhoidon merkitystä.

Työterveyshuollon tavoitteena on

 • terveellinen ja turvallinen työympäristö
 • hyvin toimiva työyhteisö
 • työhön liittyvien sairauksien ehkäisy
 • työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.

Työterveyshuollosta tulee olla kirjallinen sopimus työpaikalla työntekijöiden nähtävissä. Työterveyshuolto on osa työpaikan työsuojelun toimintaohjelmaa.

Työterveyshuollon toteutusmuotoja ovat mm.

 • työpaikkaselvitysten ja toimenpide-ehdotusten tekeminen
 • työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen
 • terveydenseurantatarkastusten tarpeen määrittely ja toteutus
 • ergonomisten selvitysten tekeminen
 • ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen
 • työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnittelu ja toteutus
 • vajaakuntoisten työssä selviytymisen seuranta.

Sairaanhoitopalveluja voi olla osana työterveyshuoltoa.

 • Oletko tietoinen työyhteisösi työterveyshuollon palveluiden laajuudesta ja niihin saatavista Kelan korvauksista? Lue lisää Kelan verkkosivuilta.

Varhainen tuki on merkityksellistä.

 • Toimenpiteet työkyvyn varhaiseksi tukemiseksi sovitaan työpaikalla yhdessä työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon kesken. Ne kuvataan työpaikan työkyvyn tuen mallissa. Malli tulee laatia jokaisella työpaikalla. Lue lisää Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Sairauspoissaolosta ilmoittaminen – 30 päivää

 • Työntekijän työkyvyn arvioimiseksi ja työssä jatkamismahdollisuuksien selvittämiseksi työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan.
 • Lisätietoa Työterveyslaitoksen verkkosivuilla.

 

Lähteet

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi