fbpx

Työterveyshuolto

Työterveyshuollon tehtävänä on toimia yhteistyössä työpaikan kanssa työntekijöiden terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Työterveyshuollolla on myös tärkeä rooli migreeniä sairastavan työhyvinvoinnin edistämisessä.

Migreeni aiheuttaa moninaisia oireita ja vaikuttaa merkittävästi työ- ja toimintakykyyn. Migreeniä sairastava tarvitsee ymmärrystä ja luottamusta sairauden hoidossa, mikä on tärkeää ottaa huomioon myös työterveyshuollossa.

Työterveyshuollossa on hyvä ottaa huomioon, että migreenistä kärsivä tarvitsee:

  • ymmärrystä sairautta kohtaan ja luottamusta siihen, että hänen tuntemuksensa otetaan todesta,
  • lääkkeettömien keinojen hyödyntämistä migreenikohtausten hoidossa ja ennaltaehkäisyssä,
  • lääkehoidon optimointia,
  • mahdollisesti ohjausta työfysioterapeutin ja/tai työterveyspsykologin luo
  • tietoa siitä, mistä hän voi saada tukea sairauden kanssa elämiseen
  • ohjeistusta työergonomiaan ja esim. valaistuksen ongelmien ratkaisuun
  • ohjausta stressin ehkäisemiseen ja hallintaan,
  • ohjausta työajan hallintaan,
  • ohjausta ja neuvontaa rentoutumiseen, palautumiseen ja liikuntaan.

Migreeniä sairastavan on hyvä pitää päänsärkypäiväkirjaa. Säännöllinen kirjaus migreenin esiintyvyydestä, oireista ja kipujen laadusta sekä sijainnista auttavat työterveyshuoltoa ja migreeniä sairastavaa asiakastasi tunnistamaan päänsäryn syitä ja hoidon tarvetta.

Päänsärkypäiväkirjan voi ladata täältä ja niitä voi myös tilata Migreeniyhdistyksen toimistosta: toimisto@migreeni.org.

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi