fbpx

Työterveysneuvottelu

Migreeni saattaa aiheuttaa pitkiäkin sairauslomia ja kroonistua, jolloin päänsärkypäiviä on vähintään 15 kuukaudessa. Moni pystyisi palaamaan töihin, ainakin osa-aikaisesti, etenkin jos työolosuhteita muutetaan päänsäryille vähemmän altistaviksi. Suositeltavinta on pitää työterveysneuvottelu.

Työterveysneuvotteluissa tavoitteena on

  • työkyvyn tukeminen
  • toimintakyvyn suhteuttaminen työhön
  • päätyä keskustelun kautta sekä työnantajaa että työntekijää tyydyttävään ratkaisuun.

Aloite työterveysneuvotteluun voi tulla esimieheltä, työntekijältä tai henkilöstöhallinnon tai työterveyshuollon edustajalta. Joissain tapauksissa aloitteen voi tehdä myös työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, muu terveydenhuollosta tai kuntoutustaho. Neuvotteluun osallistuvat ne henkilöt, joiden läsnäolo on välttämätöntä, eli ainakin työntekijä, esimies ja työterveyshuollon edustaja.

Työntekijällä on oikeus ottaa neuvotteluun mukaan valitsemansa tukihenkilö. Neuvottelussa keskustellaan, millaisin käytännön keinoin migreeniä sairastavan työkykyä voidaan tukea. Terveydentilatietoja neuvottelussa käsitellään vain työntekijän suostumuksella.

Työterveysneuvottelusta tehdään muistio, jonka työterveyshuolto liittää työntekijän potilasasiakirjoihin. Neuvottelun jälkeen työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto huolehtivat sovituista tehtävistä ja toimenpiteistä.

Lisätietoja työterveysneuvottelusta ja siihen valmistautumisesta löydät Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi