fbpx

Tutkimustiedon mukaan migreenin rinnalla kulkee usein jokin mielenterveydellinen oire

Migreeni on neurologinen sairaus, jonka sairastaminen on usein henkisesti raskasta. Migreenillä ja mielenterveyden häiriöillä on neurobiologisia yhteneväisyyksiä (Minen ym. 2016).  Joskus migreeniä sairastavan mielenterveyden haasteiden taustalla voi olla myös alihoidettu migreeni ja väsymys sairauden tuomiin haasteisiin. Migreenin ja mielenterveysoireiden neurobiologinen yhteys Masennusta, ahdistusta ja posttraumaattista stressihäiriötä tiedetään esiintyvän migreeniä sairastavilla muuta väestöä enemmän. Jopa yli […]

Lue lisää

Haasteenani Hortonin neuralgia

Senja Hernandezin arki ei ole pelkkää kivussa elämistä, vaikka hänen kohdalleen päänsärkysairauksia on osunut useampia. Kivun hyväksyminen, itselleen armon antaminen ja arjen pienistä hetkistä nauttiminen auttavat häntä haasteiden keskellä.   Senja Hernandez sairastaa useaa eri migreenityyppiä; kroonisen komplisoituneen migreenin lisäksi mm. Hortonin neuralgiaa sekä hemicrania continuaa. Hänen mukaansa Horton-kohtauksissa kipu on sietämätöntä ja silmien vihlonta […]

Vestibulaarinen migreeni keinuttaa

Huimausta esiintyy jossain vaiheessa elämää yli 20 prosentilla ihmisistä. Huimaus voi olla rotatorista eli pyörittävää, keinuttavaa, kaatavaa, epätasapainon tai pyörrytyksen tunnetta. Rotatorisen huimauksen katsotaan yleensä viittaavan sisäkorvan tasapainojärjestelmäperäiseen syyhyn ja siitä käytetään myös nimitystä vertigo. Vertigossa esiintyy liiketuntemusta silloin, kun mitään liikettä ei itse asiassa tapahdu tai poikkeavaa liiketuntemusta esiintyy pään liikkeissä. Potilas voi esimerkiksi […]

Erityispiirteet migreeniä sairastavan näönhuollossa 

Migreeni on sairautena hyvin laaja ja monilta osin tutkittu aihe. Opinnäytetöitä on tehty laajalti migreenin vaikutuksesta henkilön itsensä hyvinvointiin sekä mahdollisuuksiin harrastaa ja liikkua. Migreenin eri hoitomuodoista on lukuisia opinnäytetöitä, mutta migreenin optisista ominaisuuksista tai optometristin mahdollisuuksista helpottaa migreeniä sairastavan oireita ei ole aikaisempia opinnäytetöitä Metropolian Ammattikorkeakoulussa. Optikot ja optometristit tapaavat kuitenkin usein työelämässä migreeniä […]

”Oman terveyden laittaminen työn edelle on vaatinut opettelua”

Johanna Parran työpaikalla migreeniin on suhtauduttu ymmärtäväisesti, ja hän on saanut tukea. Työaikakevennykset ovat auttaneet, mutta eivät kuitenkaan ole kunnolla vähentäneet stressiä. Oman terveyden laittaminen työn edelle ei ole ollut helppoa. Tamperelainen Johanna Parta, 40, sairastaa kroonista migreeniä, ja migreeni on vaikuttanut hänen arkeensa ja työhönsä merkittävästi. Ensimmäisen migreenikohtauksen Johanna kertoo saaneensa raskausaikanaan vuonna 2007. […]

Miten migreeniä sairastavan työkykyä voidaan edistää työpaikoilla?

Migreeniä sairastaa Suomessa noin 700 000 ihmistä, ja migreeni koskettaa jopa joka viidettä suomalaista jossain vaiheessa elämää. Migreeni on suurin työ- ja toimintakykyä heikentävä tekijä työikäisillä naisilla (15–49-vuotiaiden ikäryhmässä). Koko väestön keskuudessa migreeni on toiseksi merkittävin elämää ja työtekoa haittaava sairaus alaselkäkipujen jälkeen. (GBD 2019.) Suorat ja epäsuorat kustannukset kansantaloudelle nousevat useisiin satoihin miljooniin euroihin. […]

Miten hiljentyä ja rauhoittua jouluun?

Joulun aika voi olla kiireistä ja stressaavaa, jopa kaoottista. Mistä joulukaaos syntyy ja miten voisit olla armollisempi itsellesi? – Meillä on usein niin kiire, että yritämme tehdä monta asiaa samaan aikaan. Keskittyminen hajoaa moneen suuntaan, emmekä pysty keskittymään oikeastaan juuri mihinkään, sanoo sairaanhoitaja Taina Lahti. Hän vinkkaa, että pysähtymiseen on olemassa yksinkertainen keino: seuraavan kerran, […]

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi