Migreeniprofiilit

Migreeni voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin eli profiiliin.

1. Nopeasti alkava ja myös nopeasti loppuva, tavallisesti tunteja kestävä kipu.

2. Hitaasti nouseva, hoitamattomana jopa vuorokausia kestävä kipu.

3. Kipu joka tulee ja menee nopeaan tahtiin niin, että eri kipujaksot sulautuvat yhteen pitkäksi kohtausten sarjaksi.

Samalla ihmisellä voi olla erityyppisiä kohtauksia, esimerkiksi kuukautisiin liittyvä migreeni voi olla erilainen kuin kuukautisten välillä esiintyvä. On todettu, että erityisesti naisilla kohtaukset iän myötä hoitamattomina pitkittyvät.


Yllä: migreeniprofiilit kuvattuna kaaviomuodossa.

Älä jää yksin!