Siirry sisältöön

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmässä keskusteltiin itsehoitolääkkeiden tuomisesta kauppoihin

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmä kokoontui 24.1.2024 keskustelemaan itsehoitolääkkeiden tuomisesta kauppoihin eli itsehoitolääkkeiden jakelukanavauudistuksesta.

Ryhmän kokouksessa oli mukana kansanedustajien lisäksi edustajia Suomen Migreeniyhdistyksestä, Suomen Kivusta, Tule ry:stä sekä Suomen Horton-yhdistyksestä. 

Kokouksen alustuspuheenvuoron piti sosiaalifarmasian professori Katri Hämeen-Anttila Itä-Suomen yliopistosta.  

Itsehoitolääkkeiden tuominen kauppoihin on ollut viime aikoina esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Itsehoitolääkkeet ovat tärkeä osa hoitoa esimerkiksi monille migreeniä sairastavalle tai kipuoireiselle henkilölle. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan kirjattu tavoite yleisimmin käytettyjen itsehoitolääkkeiden myynnistä myös muualla kuin apteekeissa muuttaisi toteutuessaan merkittävästi itsehoitolääkkeiden hankintaa ja apteekkien roolia.  

Kokouksen alustuspuheenvuorossa ja sitä seuranneessa keskustelussa nostettiin esiin erityisesti kysymyksiä lääketurvallisuudesta, neuvonnasta, valvonnasta ja asiantuntijoiden kuulemisen tärkeydestä. 

Professori Katri Hämeen-Anttila korosti alustuksessaan lääketurvallisuuden toteutumisen merkitystä erityisesti valmistevalikoiman ja lääkeneuvonnan osalta. Hän muistutti, että uudistuksen arviointi tulisi tehdä potilaan, yhteiskunnan ja apteekkitoiminnan näkökulmista.  

Keskustelua käytiin siitä, kuinka monet itsehoitolääkkeitä käyttävistä potilaista arvostaisivat lääkkeiden helpompaa saatavuutta erityisesti haja-asutusalueilla. Samaan aikaan huoleksi nousi lääkeneuvonnan toteutuminen. 

Lääkeneuvonnan osalta keskusteltiin erityisryhmien huomioimisesta tilanteissa, joissa itsehoitolääkkeitä olisi saatavilla muuallakin kuin apteekeissa. Vastaavasti esimerkiksi oikean kipulääkkeen valinta kaupassa nähtiin mahdollisesti haastavampana kuin apteekissa.  

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmässä olleen asiantuntijapuheenvuoron ja yhteisesti käydyn keskustelun pohjalta todettiin, että asiantuntijoiden kuuleminen ja esiin tulleiden näkökulmien huomioiminen uudistusta valmisteltaessa on tärkeää. 

Lisätietoa: 
Kansanedustaja Inka Hopsu