fbpx

Budjettileikkaukset uhkaavat toimintaedellytyksiä – kuka valvoo migreeniä sairastavien etuja?

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Valtionavustukset ovat keskeinen osa järjestöjen auttamistyön toimintaedellytyksiä. Tällä resurssilla Migreeniyhdistys tekee työtä migreenin kanssa elävien työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Toiminnalla tuetaan ihmisten jaksamista, ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään yksinäisyyden kokemusta. Tämä toiminta on koettu tärkeäksi ja kohderyhmältä […]

Lue lisää

Budjettileikkaukset uhkaavat toimintaedellytyksiä – kuka valvoo migreeniä sairastavien etuja?

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Valtionavustukset ovat keskeinen osa järjestöjen auttamistyön toimintaedellytyksiä. Tällä resurssilla Migreeniyhdistys tekee työtä migreenin kanssa elävien työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Toiminnalla tuetaan ihmisten jaksamista, ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään yksinäisyyden kokemusta. Tämä toiminta on koettu tärkeäksi ja kohderyhmältä […]

Eduskuntaan perustettiin Kipu ja migreeni -ryhmä

Eduskunnan Kipu ja migreeni -ryhmä perustettiin 8. syyskuuta 2020. Ryhmän tarkoituksena on keskusteluiden ja asiantuntijakuulemisten myötä pohtia, kuinka kipupotilaiden ja vaikeista kroonisista kivuista kärsivien ja migreeniä sairastavien asemaa ja tilannetta voidaan edistää. Tavoitteena on jakaa tietoa ja nostaa kroonisista sairauksista kärsivien ihmisten haastavat tilanteet julkiseen keskusteluun ja edelleen osaksi poliittista päätöksentekoa. Kipu ja migreeni -ryhmä […]

Fremanetsumabille myönnettiin Kela-korvattavuus

Julkaistu 4.12.2019 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on päättänyt 3.12.2019 pidetyssä kokouksessaan fremanetsumabin (Ajovy) Kela-korvattavuudesta. Hilan päätöksen mukaan Ajovy-valmisteelle myönnetään rajoitettu peruskorvattavuus 1.2.2020 alkaen. Korvattavuuden edellytykset löytyvät Kelan verkkosivuilta. Kokouspäätökset pääsee lukemaan Hilan verkkosivuilta. Hila voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Tällöin peruskorvaus voidaan maksaa, jos asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus kyseiseen lääkkeeseen. Rajoitetusta peruskorvattavuudesta voi lukea […]

Potilasjärjestöt avuksi kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseen perusterveydenhuollossa?

Julkaistu 22.10.2019 Viime päivinä mediassa on puhuttu lääkäri Lara Juvosen Facebook-kirjoituksesta, jossa hän avautui terveyskeskustyöstä ja siitä, miten potilaita ei ehditä auttaa kunnolla. Juvonen toivoi, että terveys­keskuksissa olisi mahdol­lisuus keskittyä poti­laiden hoitoon kokonais­valtaisesti eikä hoitaa pelkästään potilaan akuuteinta vaivaa. Asia on merkittävä migreenin kanssa elävien kannalta, koska suurin osa migreeniä sairastavista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa joka viidettä […]

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

09.10.2019  Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida. Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraava, palvelujärjestelmän kehittämiseen kuuluva tavoite: ”Luodaan laatua kuvaavia rekistereitä, parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa.” Tavoite on äärimmäisen tärkeä ja siksi laaturekisterien kehittämiselle ja ylläpidolle on varmistettava tarvittavat resurssit tämän hallituskauden tulevaisuusinvestoinneista päätettäessä. […]

Lääkkeiden saatavuusongelmat huolestuttavat – kaikki migreenipotilaat eivät välttämättä saa hoitoa

Julkaistu 05.09.2019 Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat olleet tänä vuonna merkittäviä. Tilanne on huolestuttava migreeniä sairastavien kannalta, sillä sopivaa korvaavaa lääkettä ei välttämättä aina löydy. Migreenilääkkeistä Imigran- ja Sumatriptaani-lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt ovat olleet suuria. Erityisesti Sumatriptaani-lääkevalmisteessa on usein saatavuusongelmia, koska se on suosituimpia migreenilääkkeitä. Saatavuusongelmia on ollut näiden lisäksi myös muissa migreenilääkkeissä. Saatavuusongelma on näkynyt Sumatriptaanin hinnan nousuna […]

Älä jää yksin!