fbpx

Migreeniä sairastavien työkyvyn tukeminen on koko yhteiskunnan asia

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmän vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin työelämästä. Asiantuntija-alustuksen oli pitämässä LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki, joka puhui migreenistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Migreeni on työikäisten sairaus, jonka on arvioitu kustantavan yhteiskunnalle vuosittain 400 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat työntekijöiden poissaolopäivistä, työn tuottavuuden alenemisesta, vastaanottokäynneistä, sairaalajaksoista ja lääkekustannuksista. Migreenissä korostuvat lyhyet ennakoimattomat sairauspoissaolot kuormittavat sekä työntekijää […]

Lue lisää

Migreeniä sairastavien työkyvyn tukeminen on koko yhteiskunnan asia

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmän vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin työelämästä. Asiantuntija-alustuksen oli pitämässä LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki, joka puhui migreenistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Migreeni on työikäisten sairaus, jonka on arvioitu kustantavan yhteiskunnalle vuosittain 400 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat työntekijöiden poissaolopäivistä, työn tuottavuuden alenemisesta, vastaanottokäynneistä, sairaalajaksoista ja lääkekustannuksista. Migreenissä korostuvat lyhyet ennakoimattomat sairauspoissaolot kuormittavat sekä työntekijää […]

Etsivä löytää vai löytääkö? – pirstaleinen palvelupolku

Eduskunnan kipu- ja migreeniryhmässä oli tällä viikolla aiheena palvelupolku. Lehtori Anne Koivisto JAMK:sta piti ryhmälle ajatuksia herättävän alustuksen aiheesta. Aihe on ajankohtainen nyt, kun ratkaistaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuutta. Migreeni on yksi suurimmista perusterveydenhuollon kuormittajista. Noin joka viides suomalainen kärsii migreenistä jossain elämänsä vaiheessa. Kustannukset nousevat varovasti arvioituna 400 miljoonaan euroon vuodessa. Erikoissairaanhoito toimii migreeniä […]

Happimaskeja Hortonin neuralgiaa sairastaville omahoitotarvikkeiden jakelusta nyt myös Helsingissä

Happihoito voi kuulua Hortonin neuralgian kohtaushoitoon. Harvinaisemman sairauden hoidossa käytetyn lääkkeellisen happihoidon tarvikkeet eivät kuitenkaan ole aina tuttuja hoitotarvikejakelussa. Suomen Migreeniyhdistys sekä Suomen Horton-yhdistys ovat saaneet yhteydenottoja, kun Helsingin alueella tarvikkeita ei ole saatu tai sopivia ei ole ollut saatavilla. Migreeniyhdistys on ollut asiasta yhteydessä Suomen Horton-yhdistykseen, ja he ovat selvittäneet asiaa Helsingin omahoitotarvikejakelun kanssa. […]

Budjettileikkaukset uhkaavat toimintaedellytyksiä – kuka valvoo migreeniä sairastavien etuja?

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysjärjestöiltä aiotaan ensi vuonna leikata jopa 127 miljoonaa euroa, eli 33 prosenttia tähän vuoteen verrattuna. Valtionavustukset ovat keskeinen osa järjestöjen auttamistyön toimintaedellytyksiä. Tällä resurssilla Migreeniyhdistys tekee työtä migreenin kanssa elävien työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi. Toiminnalla tuetaan ihmisten jaksamista, ehkäistään syrjäytymistä ja vähennetään yksinäisyyden kokemusta. Tämä toiminta on koettu tärkeäksi ja kohderyhmältä […]

Eduskuntaan perustettiin Kipu ja migreeni -ryhmä

Eduskunnan Kipu ja migreeni -ryhmä perustettiin 8. syyskuuta 2020. Ryhmän tarkoituksena on keskusteluiden ja asiantuntijakuulemisten myötä pohtia, kuinka kipupotilaiden ja vaikeista kroonisista kivuista kärsivien ja migreeniä sairastavien asemaa ja tilannetta voidaan edistää. Tavoitteena on jakaa tietoa ja nostaa kroonisista sairauksista kärsivien ihmisten haastavat tilanteet julkiseen keskusteluun ja edelleen osaksi poliittista päätöksentekoa. Kipu ja migreeni -ryhmä […]

Fremanetsumabille myönnettiin Kela-korvattavuus

Julkaistu 4.12.2019 Lääkkeiden hintalautakunta (Hila) on päättänyt 3.12.2019 pidetyssä kokouksessaan fremanetsumabin (Ajovy) Kela-korvattavuudesta. Hilan päätöksen mukaan Ajovy-valmisteelle myönnetään rajoitettu peruskorvattavuus 1.2.2020 alkaen. Korvattavuuden edellytykset löytyvät Kelan verkkosivuilta. Kokouspäätökset pääsee lukemaan Hilan verkkosivuilta. Hila voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin. Tällöin peruskorvaus voidaan maksaa, jos asiakkaalla on Kelan myöntämä korvausoikeus kyseiseen lääkkeeseen. Rajoitetusta peruskorvattavuudesta voi lukea […]

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi