fbpx

Migreeniä sairastavien työkyvyn tukeminen on koko yhteiskunnan asia

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmän vuoden 2022 ensimmäisessä kokouksessa keskusteltiin työelämästä. Asiantuntija-alustuksen oli pitämässä LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Minna Pihlajamäki, joka puhui migreenistä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Migreeni on työikäisten sairaus, jonka on arvioitu kustantavan yhteiskunnalle vuosittain 400 miljoonaa euroa. Kustannukset koostuvat työntekijöiden poissaolopäivistä, työn tuottavuuden alenemisesta, vastaanottokäynneistä, sairaalajaksoista ja lääkekustannuksista. Migreenissä korostuvat lyhyet ennakoimattomat sairauspoissaolot kuormittavat sekä työntekijää […]

Lue lisää

Potilasjärjestöt avuksi kokonaisvaltaisen hoidon kehittämiseen perusterveydenhuollossa?

Julkaistu 22.10.2019 Viime päivinä mediassa on puhuttu lääkäri Lara Juvosen Facebook-kirjoituksesta, jossa hän avautui terveyskeskustyöstä ja siitä, miten potilaita ei ehditä auttaa kunnolla. Juvonen toivoi, että terveys­keskuksissa olisi mahdol­lisuus keskittyä poti­laiden hoitoon kokonais­valtaisesti eikä hoitaa pelkästään potilaan akuuteinta vaivaa. Asia on merkittävä migreenin kanssa elävien kannalta, koska suurin osa migreeniä sairastavista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Tämä tarkoittaa joka viidettä […]

Laaturekistereillä vaikuttavampia ja tasa-arvoisempia terveydenhuollon palveluita

09.10.2019  Laaturekisterit ovat avainroolissa vaikuttavan ja yhdenvertaisen terveydenhuollon kehittämisessä. Ne ovat tulevaisuusinvestointeja, joihin alkaneella hallituskaudella tulee investoida. Hallitusohjelmaan on kirjattu seuraava, palvelujärjestelmän kehittämiseen kuuluva tavoite: ”Luodaan laatua kuvaavia rekistereitä, parannetaan asiakastyytyväisyyttä ja kehitetään hoitoa yhteistyössä käyttäjien kanssa.” Tavoite on äärimmäisen tärkeä ja siksi laaturekisterien kehittämiselle ja ylläpidolle on varmistettava tarvittavat resurssit tämän hallituskauden tulevaisuusinvestoinneista päätettäessä. […]

Lääkkeiden saatavuusongelmat huolestuttavat – kaikki migreenipotilaat eivät välttämättä saa hoitoa

Julkaistu 05.09.2019 Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat olleet tänä vuonna merkittäviä. Tilanne on huolestuttava migreeniä sairastavien kannalta, sillä sopivaa korvaavaa lääkettä ei välttämättä aina löydy. Migreenilääkkeistä Imigran- ja Sumatriptaani-lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt ovat olleet suuria. Erityisesti Sumatriptaani-lääkevalmisteessa on usein saatavuusongelmia, koska se on suosituimpia migreenilääkkeitä. Saatavuusongelmia on ollut näiden lisäksi myös muissa migreenilääkkeissä. Saatavuusongelma on näkynyt Sumatriptaanin hinnan nousuna […]

Hoitotakuun tiukentuminen helpottaa migreeniä sairastavia

Julkaistu 06.06.2019  Uusi hallitusohjelma sisältää järjestöjen ja muun muassa migreeniä sairastavien kannalta paljon positiivisia uudistuksia. Hallitusohjelmassa mainitaan, että järjestöjen roolia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä vahvistetaan ja järjestöjen mahdollisuus tuottaa palveluita turvataan. Migreeniyhdistys on tästä hyvillään ja haluaakin kiittää hallitusta siitä, että järjestöt on huomioitu kumppaneina. Perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukennus hyvä asia Hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on varmistaa, […]

Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi