Siirry sisältöön

Vaikuttamistavoitteet

Migreeniyhdistys valvoo migreeniä ja vaikeita päänsärkysairauksia sairastavien etuja ja toimii asiantuntijana migreeniä ja vaikeita päänsärkyjä koskevissa asioissa.

Migreeniä sairastaa arviolta 700 000 suomalaista. Migreeni on aikuisiän yleisin neurologinen sairaus, joka vaikuttaa työkykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin. 15–49-vuotiaiden keskuudessa migreeni on tautitaakaltaan merkittävin elämää ja työntekoa haittaava sairaus. Koska migreeni on erityisesti työikäisten sairaus, sen kustannukset yhteiskunnalle ovat suuret. Tietoisuutta lisäämällä voidaan vaikuttaa migreeniä sairastavien hyvinvointiin sekä sairaudesta aiheutuviin kustannuksiin.

Antamamme lausunnot ja kannanotot löytyvät Ajankohtaista-sivulta: Edunvalvonta-artikkelit(avautuu uuteen ikkunaan)

Hyvää elämää migreenin kanssa eläville

Migreeniyhdistyksen vaikuttamistyön tavoitteena on olla mahdollistamassa hyvää elämää migreenin kanssa eläville. Tätä missiota pyrimme edistämään seuraavien tavoitteiden kautta.  

Lopetetaan migreenin vähättely

Migreeni ja sen oireet ovat yksilöllisiä ja moninaisia. Migreeni on aliarvostettu ja alidiagnosoitu sairaus –sairastavat kohtaavat paljon vähättelyä eikä migreeniä aina pidetä edes oikeana sairautena. Migreeni on kuitenkin vakavasti otettava neurologinen sairaus, joka vaikuttaa merkittävästi työ- ja toimintakykyyn. Migreeniyhdistyksen tavoitteena on edistää migreenitietoisuutta jakamalla tietoa ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Oikeus hyviin ja joustaviin työoloihin

Hoitamaton migreeni ja ymmärtämättömyys sairautta kohtaan tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Työelämään pitää saada riittävästi tietoa migreenistä, jotta migreeniä sairastavien tarpeita osataan huomioida riittävästi. Oikeilla toimenpiteillä migreenistä aiheutuvaa työkyvyn menetystä voidaan vähentää huomattavasti. Työpaikoille tulee voida rakentaa ymmärtävä ja tukea antava ilmapiiri, jossa migreeniä sairastava voi turvallisesti kertoa sairaudestaan ilman pelkoa leimautumisesta.

Oikeus hyvää hoitoon

Työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi on tärkeää, että migreeniä sairastava saa tehokasta ja toimivaa hoitoa oikea-aikaisesti. Perusterveydenhuollossa pitää olla riittävä osaaminen migreenin tunnistamiseen, jotta diagnoosin saaminen ei pitkity. Suurin osa migreenipotilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Tarvittaessa potilaalla on oikeus tulla ohjatuksi erikoissairaanhoitoon. Perusterveydenhuollossa tulee panostaa kokonaisvaltaiseen hoitoon ja yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa tulee kehittää migreeniä sairastavan hyvinvoinnin edistämiseksi. Lääketieteellinen hoito ja psykososiaalinen tuki muodostavat yhdessä kokonaisvaltaisen hoidon.