Siirry sisältöön

Kohderyhmäkysely keräsi 287 vastausta – yli 95 % vastaajista tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan

Migreeniyhdistys kysyi loka-marraskuussa 2020 jäsenten ja muun kohderyhmän arviota yhdistyksen toiminnasta. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 287 kappaletta.

Vastaajista 95,1 % oli sitä mieltä, että yhdistyksen arvot, ihmisläheisyys, tasavertaisuus, läpinäkyvyys, näkyvät toiminnassa erittäin tai melko hyvin. Perusteluina mainittiin mm.  että ”Arvoja on tuotu hyvin esille somekampanjoissa ja tiedotteissa, migreenistä on tehty näkyvämpää kuin aiemmin ja siitä, kuinka moni kärsii asiasta jopa ihan päivittäin.”

Migreeniyhdistyksen toiminnassa onnistuneeksi nähtiin etenkin tiedottaminen, Aura-lehti, aktiivisuus sosiaalisessa mediassa, hyvä näkyvyys ja vaikuttamistyö: ”Yhdistyksen toimintaa on huomattavasti kehitetty viime vuosina. Yhdistyksestä on tullut aktiivisempi ja helposti lähestyttävämpi. Myös toiminta migreeniä sairastavien edunvalvonnan lisäämiseksi on tärkeää”, perusteltiin vastauksissa. Hyvinä asioina esiin nostettiin myös yhdistyksen tarjoama vertaistuki ja Facebookin vertaistukiryhmät, informatiiviset verkkosivut sekä kurssit ja asiantuntijaluennot.

Ensisijainen yhdistyksen toiminnan kehittämiseen liittyvä toive oli, että alueellista ryhmä- ja kurssitoimintaa sekä luentoja saataisiin laajennettua jatkossakin yhä enemmän eri puolille Suomea. Lisäksi toivottiin vanhempi-lapsi-toimintaa. Toinen vahvasti esiin noussut tarve oli tiedon, näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen edelleen yhteiskunnallisella tasolla, jotta sairauden vakavuus ymmärrettäisiin nykyistä paremmin. Näkyvyyden lisäämistä toivottiin erityisesti somen ulkopuolella. Lisäksi vastauksissa toivottiin, että yhdistys vahvistaa ja lisää yhteydenpitoa päättäjiin ja lääkäreihin tutkimuksen ja hoidon kehittämiseksi.

Yhteensä 95,9 % vastaajista oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä yhdistyksen toimintaan. 99 % vastaajista voisi suositella yhdistystä eteenpäin muille.

Tästä jatkuu työ yhdistyksen kehittämiseksi, jotta kukaan ei jäisi yksin migreenin kanssa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Migreeniyhdistyksen tuotepalkinnot, jotka voittivat Jaana Pelkonen ja Virpi Nore.