Siirry sisältöön

Kokemustietoa ja tutkimusnäyttöä migreenin ja syömishäiriöiden yhteydestä

Sekä migreeniä että syömishäiriötä sairastavat enimmäkseen naiset. Molemmat sairaudet puhkeavat usein nuorena tai nuorena aikuisena. Kummankin sairauden aivokemialliset profiilit sekä sairaudelle altistavat persoonallisuuden piirteet ovat samankaltaisia. Onko tämä kaikki sattumaa, pohtii Syömishäiriöliitto – SYLI ry:n toiminnanjohtaja Kirsi Broström.

Syömishäiriöt ovat nuorten ja aikuisten naisten yleisiä ja vakavia mielenterveyshäiriöitä. Miehillä sairaus on harvinaisempi, 10–20 % kaikista sairastuneista on poikia ja miehiä.

– Lisäksi arvioidaan, että viidennes vaikean lihavuuden takia hoitoon hakeutuvista ja noin 8 % ylipainoisista ikään ja sukupuoleen katsomatta kärsii ahmintahäiriöstä, Kirsi Broström kertoo.

Syömishäiriö ei ole paino- tai ulkonäkökysymys eikä liiallisuuksiin vietyä laihduttamista. Syömishäiriön oireilla on sairastuneelle jokin tarkoitus, hän painottaa:

– Syömisen yltiöpäinen kontrolli tai kontrolloimattomuus tuo hallinnan tunnetta tai pakokeinon esimerkiksi ahdistavien tunteiden tai elämän muutostilanteiden aiheuttaman mielen kaaokseen.

Samat persoonallisuuden piirteet altistavat sekä migreenille että syömishäiriölle

Työssään Syömishäiriöliitossa ja syömishäiriötä sairastavien parissa Kirsi Broström on 2000-luvun alusta asti törmännyt samaan ilmiöön. Henkilöt, joilla on syömishäiriö, kärsivät usein myös migreenistä.

– Omaan migreenin kanssa elämisestä kokemusta neljän vuosikymmenen ajalta, joten olen luonnollisesti pohtinut paljon syömishäiriöiden ja migreenin mahdollista yhteyttä, hän miettii.

– Jos mututuntumalta pitäisi asettaa sekä migreenin että syömishäiriöiden taustatekijät tärkeysjärjestykseen, nostaisin heti geenien ja perimän jälkeen esille persoonallisuuden merkityksen.

Broström on kuullut paljon puhuttavan siitä, että miten sekä migreeni että syömishäiriö ovat kärjistäen kilttien suorittajatyttöjen ja -naisten sairauksia. Puhe on hänen mielestänsä osittain vanhentunutta ja se kumoutuu sitä mukaa, kun sekä migreenin että syömishäiriöiden monimuotoisuudesta on saatu lisää tietoa.

– Uskallan kuitenkin väittää, että jotain perää puheessa on. Toki, myönnän, että on niin monta erilaista migreeni- ja syömishäiriöpersoonallisuutta kuin on sairastavaakin. Tutkittaessa migreeniä ja syömishäiriötä sairastavien henkilöiden persoonallisuuksia ja luonteenpiirteitä, yhteisiä ominaisuuksia on kuitenkin löytynyt paljon, hän toteaa.

Kummallekin sairaudella altistavia luonteenpiirteitä ovat muun muassa päättäväisyys, pitkäjänteisyys ja halu miellyttää muita.

– Useimmiten tutkimuskirjallisuudesta löytyy kuitenkin viitteitä täydellisyyden tavoittelusta eli perfektionismista. Huomaan usein pohtivani, että onko perfektionismi luonteenpiirre, joka todella lisää migreeniin ja syömishäiriöön sairastumisen riskiä, vai aiheuttavatko migreeni ja syömishäiriö perfektionistista ajattelua ja käytöstä, Kirsi Broström kertoo.

Samat neurologiset ja biokemialliset tekijät migreenin ja syömishäiriön taustalla?

Useat syömishäiriötä sairastavat kertovat, että heillä on esiintynyt migreeniä jo ennen syömishäiriön puhkeamista. Vaikka nämä kaksi sairautta näyttäytyvät päällisin puolin kahtena täysin erilaisena lääketieteellisenä ilmiönä, ovat uudet tutkimukset löytäneet sairauksien väliltä useita neurologisia ja biokemiallisia samankaltaisuuksia. Samat tekijät aivoissa, jotka altistavat migreenille, näyttävät altistavan myös syömishäiriöille.

Italialaiset tutkijat ovat selvittäneet, että muuhun väestöön verrattuna syömishäiriötä sairastavilla naisilla on poikkeuksellisen korkea migreenin esiintyvyys. Väestötasolla 12–15 % sairastaa migreeniä, kun taas tutkimukseen osallistuneilta syömishäiriötä sairastavilta naisilta migreeniä sairasti 75 prosenttia ja migreeni oli alkanut ennen syömishäiriötä.

Tutkimuksen mukaan syy löytyy biokemiasta, Broström selittää

– Syömishäiriötä sairastavilla naisilla aivojen välittäjäaineprofiilit ovat hyvin samankaltaisia kuin migreeniä sairastavilla. Lisäksi sekä migreeniä että syömishäiriötä sairastavilta löytyi tietynkaltainen limbinen järjestelmä eli aivoalue, joka osallistuu mm. autonomisten toimintojen, motivaation ja tunteiden säätelyyn. Nämä samankaltaisuudet viittaavat alustavasti siihen, että migreenillä sairastavilla naisilla on korkeampi riski sairastua syömishäiriöön.

Lopuksi

On selvää, sanoo Kirsi Broström, että lisää tutkimustietoa tarvitaan kummastakin sairaudesta sekä niiden alustavista yhteyksistä.

– Muutaman tutkimuksen näyttö ei ole vielä riittävä. On paljon syömishäiriötä sairastavia, joilla ei ole koskaan ollut migreeniä. Suurimmalla osalla migreeniä sairastavista ei ole syömishäiriötä. Tämän artikkelin tarkoituksena onkin ollut herätellä ajatuksia ja ehkä mahdollisesti myös jatkokeskustelua näiden kahden sairauden yhteyksistä ja eroavaisuuksista.

Artikkeli on julkaistu Päänsärkylehdessä 1/2019.