Siirry sisältöön

Kysely koronakriisin aikaisesta hyvinvoinnista – Kaipuu takaisin normaaliin

Migreeniyhdistys osallistui kyselyyn, jossa kartoitettiin poikkeusajan koronakriisin vaikutusta hyvinvointiin ja toimintakykyyn.

Kysely on osa STEAn rahoittamaa Arjen toimintakyky -hanketta ja se tehtiin yhteistyössä Toimintakyky kuntoon -avustusohjelman sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA 2.0) kanssa. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Migreeniyhdistyksen kautta vastauksia tuli 39. Suurta notkahdusta hyvinvoinnissa ja toimintakyvyssä ei vastauksissa näkynyt. Suurimmat muutokset tapahtuivat työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa. Työelämään liittyvistä asioista vastaajat kertoivat niin hyviä kuin huonoja kokemuksia. Joillekin etätyöt tarjosivat enemmän omaa aikaa ja toisille taas töiden jatkumisen epävarmuus tai lomaukset toivat mukanaan taloudellista huolta ja alakuloisuutta. Sosiaalisissa suhteissa oli myös nähtävillä hajontaa. Toisia kohtasi yksinäisyys ja toiset taas kertoivat saaneensa tärkeää aikaa läheisilleen.

Vastaajat kertovat pitäneensä omaa toimintakykyään yllä suurimmaksi osaksi liikkumalla (79,49 %), mutta myös kotitöillä (66,67 %), somessa ja internetissä (66,67 %) ja elokuvien ja sarjojen katsomisella (66,67 %). Vastaajat kertovat myös kaipaavansa takaisin normaaliin, vaikka rajoitusten purku keväällä huolestuttikin suurinta osaa (68,42 %) vastaajista.

Kysely toi esiin haasteet, jotka vaikuttavat selkeästi monen toimintakykyyn negatiivisesti oli koronakriisiä tai ei. Kipu, uni ja mieliala heikensivät monen vastanneen hyvinvointia ja erityisesti omaan terveyteen toivottiin muutosta parempaan.

Järjestöiltä toivottiin suurimmaksi osaksi vertaistuen mahdollistamista myös koronakriisin aikana.

– Migreeniyhdistys on tarttunut poikkeusoloissa juuri tähän toiveeseen ja saimmekin luotua poikkeusoloissa vertaistukikeskusteluita Tukinetin chattiin ja etävertaistukiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran kevään aikana. Myös täyteen tullut ohjattu keskusteluryhmä saatiin onnistumaan etäyhteyksien avulla hyvin. Syksylle on suunnitteilla lisää mahdollisuuksia vertaisten kohtaamiseen ja esimerkiksi suosiota saanut Migreeni-chat jatkaa toimintaansa Tukinetissä, sanoo kuntoutuskoordinaattori Sari Viitasaari.

Lisää tuloksista ja niistä nousseista ajatuksista voi lukea Arjen toimintakyky -hankkeen blogista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).