Siirry sisältöön

Suomen Migreeniyhdistys vetoaa ylioppilastutkintolautakuntaan: Digitaalinen ylioppilastutkintokoe ei sovi kaikille edes erityisjärjestelyin

Migreeni on uuden tutkimuksen mukaan merkittävin toimintakykyä alentavista sairauksista alle 50-vuotiailla. Migreenikohtaus lamaannuttaa normaalin toiminnan täysin. WHO:n luokituksen mukaan yksilön toimintakyky migreenikohtauksen aikana vastaa neliraajahalvaantuneen tilaa. Särky voi kestää neljästä tunnista jopa kolmeen vuorokauteen. Kipuun liittyy usein tahdosta riippumattoman hermoston oireita, kuten voimakasta pahoinvointia ja oksentamista. Migreenikohtauksen laukaisee usein esimerkiksi kirkas valo ja sähköinen ärsytys, kuten näyttöpäätteellä työskentely. Stressi, kuten esimerkiksi tilannejännittäminen, on yksi keskeisimmistä kohtauksen laukaisevista tekijöistä.

Tällä hetkellä tarjotut tukitoimet, kuten tietokoneen näytön päälle asetettava kalvo, enimmillään kahden tunnin lisäaika sekä avustajan käyttö, eivät ole riittäviä: Migreenikohtaus on pahimmillaan äärimmäisen invalidisoiva tila, johon liittyy voimakas herkkyys valolle ja äänille. Kohtaukseen liittyy lähes poikkeuksetta muutoksia kognitiivisissa kyvyissä, kuten ajattelun, tarkkaavaisuuden, sanojen löytämisen ja muistiin palauttamisen vaikeudet sekä väsymys.

Suomen Migreeniyhdistys on saanut useita huolestuneita yhteydenottoja siitä, että oppilaiden oikeusturva kuten ei myöskään ylioppilastutkintolautakunnan tavoittelema yhdenmukaisuus toteudu, jos nuori joutuu jättämään tutkintotilaisuuden kesken ja päätyy suoraan ylioppilaskokeesta toistuvasti sairaalan päivystykseen. Näin on kuluvan kevään aikana käynyt.

Ylioppilastutkinnon merkitys on jatkossa kasvamassa korkeakoulujen sisäänpääsykriteereissä. On kohtuutonta, jos nuoren tulevaisuus jää tästä kiinni. Migreeniä sairastavat nuoret ovat usein erityisen tunnollisia ja ahkeria opiskelijoita.

Linjausten tekeminen nyt on tärkeää, koska asia tulee koskettamaan tuhansia nuoria tulevaisuudessa. Migreenin lisäksi on muitakin sairauksia, joiden vuoksi digitaalisesta kokeesta suoriutuminen on mahdoton tehtävä.