Siirry sisältöön

Työpaikan migreenialtisteet

Mitkä tekijät työpaikalla voivat altistaa migreenille? Työpaikan migreenialtisteita on hyvä käydä läpi migreeniä sairastavan, esimiehen ja työterveyden kesken ja etsiä yhdessä ratkaisuja niihin.

Työpaikan migreenialtisteisiin on syytä kiinnittää huomiota. Esimerkiksi tupakan savu on yksi migreenille altistavista tekijöistä, ja siksi työpaikan tupakointipaikat ei voi olla migreenistä kärsivän ikkunan alla eikä työpaikan pääoven vieressä niin, että migreeniä sairastava joutuu kulkemaan savupilven läpi.

Työpaikoilla olisi hyvä olla lepomahdollisuus pimeässä huoneessa. Avokonttoreissa työskentely voi altistaa migreenille, joten on tärkeää keskustella ja kartoittaa mahdollisuus rauhalliseen työtilaan. Työstä riippuen on hyvä keskustella joustavan työajan ja etätyön mahdollisuuksista, sillä ne edistävät monen migreenin kanssa elävän hyvinvointia ja jaksamista.

Työpaikan migreenialtisteista on tärkeää keskustella avoimesti. On tärkeää luoda työpaikalle luottamuksellinen ilmapiiri, jotta migreeniä sairastava voi rohkeasti tuoda esiin sairautensa ja siihen liittyvät altisteet. Kun näihin kiinnitetään huomiota ja mietitään yhdessä ratkaisua, edistetään samalla migreenistä kärsivän työkykyä.

Stressi

Stressi vaikuttaa migreeniin altistavana tekijänä ennakkoon, sen aikana ja sen jälkeen. Stressaavissa tilanteissa kohtaus on usein voimakkaampi kuin yleensä. Stressin laukeaminen aiheuttaa usein migreenikohtauksen – kiireisen ja stressaavan vaiheen jälkeen on hyvin tyypillistä saada migreenikohtaus. Monella ensimmäinen vapaa- tai lomapäivä kuluu migreenissä. On hyvä selvittää stressin aiheuttajia ja pohtia työn kuormittavuutta lähiesimiehen kanssa ja esimerkiksi työterveyshuollossa sekä työpaikalla ja etsiä samalla keinoja stressinhallintaan ja rentoutumiseen.

Työn kiireisyys

Kiire vaikuttaa eri ihmisiin eri tavalla. Toiset saavat siitä tarmoa, mutta toiset taas stressaantuvat ja jättävät taukoja pitämättä, ruokailun väliin eivätkä huolehdi esimerkiksi juomisista. Stressin välttämiseksi ja oman hyvinvoinnin edistämiseksi on hyvä aikatauluttaa töitä ja keskustella työn kiireisyydestä esimiehen kanssa.

Työergonomia

Työpaikan ergonomian suunnittelulla pyritään kehittämään työtä ja työolosuhteita. Niska-hartiaseudun jännitystilat aiheuttavat päänsärkyä ja altistavat migreenille. Huono työasento voi johtua mm. kalustuksesta, valaistuksesta, tottumuksesta tai työvälineiden epäsopivasta mitoituksesta. Näyttöpäätteen sijaintiin, näytön säätöihin ja ergonomiaan on tärkeää kiinnittää huomiota, ja näistä on hyvä keskustella myös työterveyshuollossa sekä työpaikalla.

Melu ja hälinä

Melu tai hälinä saattavat aiheuttaa migreenioireita, minkä takia avokonttoreissa työskentely altistaa migreenille. Melun, erilaisten taustaäänien ja myös puheensorinan aiheuttama hälinä vaikeuttaa keskittymistä, mikä koetaan stressaavana. Keskittymiskyvyttömyys, muistiin painamisen ongelmat ja siitä seuraava stressaantuminen ovat usein altistavina tekijöinä migreenikohtaukselle. Keskittymistä voi häiritä eri lähteistä tuleva, osin huomaamatonkin ääni. Joskus matalat äänitaajuudet huomaa vasta, kun on aivan hiljaista. Korva ei kuule kaikkia taajuuksia, mutta ne saattavat vaikuttaa pitkäaikaisen altistuksen kautta hermoston toimintaan.

Huono sisäilma

Huono sisäilma voi olla syynä toistuviin päänsärkyihin ja migreenikohtauksiin. Ihminen viihtyy tilassa, jossa lämpötila tuntuu miellyttävältä. Liian korkea tai matala lämpötila sekä veto voivat myös laukaista migreenikohtauksen. Huonon sisäilman syiden selvittely, asiakkaan tuntemusten ja oireilun kartoitus on tarpeellista.

Valaistus

Liian kirkas, liian hämärä ja etenkin häikäisy ovat monelle kohtauksia aiheuttavia tekijöitä. Loisteputket ovat usein erityisen ongelmallisia migreeniä sairastaville. Säädettävä kohdevalaistus ja ylhäältä tuleva, hajautuva valo on suositeltavin vaihtoehto. Häikäisyn estäminen ei useinkaan vaadi isoja investointeja, joten asian edistäminen on erittäin kustannustehokasta.

Taukojen vähäisyys

Työn luonteesta riippuen taukoja voi itse säännöstellä, mutta joissain työtehtävissä taukoja voi olla hankala pitää. Kun työtä on vaikea tauottaa, se aiheuttaa kiirettä ja stressiä, verensokerin laskua ja nestevajausta, jotka kaikki laukaisevat migreenikohtauksia.

Vuorotyö

Epäsäännöllinen rytmi, valvominen ja vuorotyö altistavat migreenille. Työnantajan ja migreeniä sairastavan on syytä keskustella erilaisista joustomahdollisuuksista ja vuorotyön järjestelyistä. Joissain tapauksissa alanvaihto voi olla tarpeen.