Siirry sisältöön

Uskalletaanko migreenistä puhua työpaikoilla?

Migreeniyhdistyksen teettämän työelämäkyselyn tarkoituksena oli kerätä ja kartoittaa migreeniä sairastavien ja esimiesten kokemuksia migreenistä ja työelämästä.

Kyselyn avulla kartoitettiin, millaista tietoa työpaikoilla kaivattaisiin migreenistä ja mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin Migreeniyhdistyksen pitäisi vaikuttaa.

Moni kokee saavansa ymmärrystä, mutta osa jää kokonaan ilman tukea

Migreeniä sairastaville suunnattuun kyselyyn vastasi 1075 henkilöä. Heistä noin 37 % työskenteli asiantuntijatehtävissä, 20 % toimisto- ja asiakaspalvelutehtävissä, 15 % hoitoalalla, 14 % palvelu- ja myyntitehtävissä, 7 % erityisasiantuntijatehtävissä, 4 % johtotehtävissä, 2 % rakennus-, korjaus- ja valmistustehtävissä, 2 % prosessi- ja kuljetustehtävissä, 0,6 % maanviljelys- ja metsätyössä ja 6 % muissa tehtävissä.

Vastanneista 66,1 % koki, että työpaikalla osataan ottaa migreeni huomioon ainakin jokseenkin hyvin. Tästä huolimatta suurimman osan vastaajien (84,9 %) työpaikoilla ei ole tehty migreenin vuoksi muutoksia. Jos muutoksia on tehty, ovat ne yleisimmin olleet muutoksia valaistuksessa, tuoksuttomuus sekä työpisteen ergonomian muutokset. Muutama vastaajista kertoi myös siirtyneensä työpaikan sisällä toisiin, migreenille paremmin sopiviin työtehtäviin.

Vastaajista 81,4 % kertoi, ettei heillä ole työpaikalla mahdollisuutta levätä pimeässä huoneessa. Yleisimmät vastauksissa mainitut työn joustot olivat liukuva työaika, vuorotyön järjestelyt sekä etätyömahdollisuus. Muita mainittuja työn joustoja olivat lyhennetty työaika, työtehtävien uudelleen järjestely sekä mahdollisuus levätä hetki kesken työpäivän. Vastaajista 56,8 % kertoi, ettei heidän työnsä luonne mahdollista työnteossa joustoa, kuten etätyötä tai liukuvaa työaikaa.

57,2 % vastanneista koki, että ei voisi keskustella työnantajan kanssa työn joustomahdollisuuksista. Suuri osa vastaajista kertoi, ettei migreeniä ole huomioitu työpaikalla tai sitä ei ole otettu vakavasti.

Kuitenkin suuri osa vastaajista kokee saaneensa ymmärrystä työpaikalla niin esimieheltä kuin työkavereilta. Tämän on kokenut myös migreeniä sairastava Sirpa Sipola.

– Minulla on ollut onni päästä työpaikkaan, jossa migreenini on aina ymmärretty. Tiedän olevani onnekas, eikä kaikilla tilanne ole yhtä hyvä, hän kertoo.

Kyselystä kävi ilmi, että monilla on halu ymmärtää, mutta ei kuitenkaan ole riittävästi tietoa sairaudesta, jotta sen moninaisuutta pystyisi ymmärtämään.

Vastanneista 86,5 % uskaltaa puhua omasta migreenistä työpaikalla. Syiksi tähän mainittiin muun muassa työpaikan avoin ilmapiiri ja halu jakaa tietoa sairaudesta, jotta ymmärrys sitä kohtaan lisääntyisi. Vastaajien kokemusten mukaan migreenistä on helpompi puhua, jos työpaikalla on myös muita migreeniä sairastavia. Vastaajat kokevat, että tällöin sairautta ymmärretään paremmin. Ne vastaajat, jotka eivät uskalla puhua migreenistä työpaikalla, kertoivat syyksi muun muassa sairauden vähättelyn, pelon leimautumisesta sekä sen, etteivät halua kuormittaa työkavereita.

Monilla esimiehillä halu ymmärtää ja tukea

Esimiesten kyselyyn vastasi 89 esimiestehtävissä työskentelevää henkilöä. Heistä 64 % työskenteli lähiesimiestehtävissä, 27 % johtotehtävissä, 7,9 % yrittäjinä ja 1,1 % HR-ammattilaisina.

Vastaajista 93,3 % totesi, että heidän työpaikallaan migreenistä uskalletaan puhua. 29,2 % koki, että esimiehenä heillä on enemmän paineita siitä, miten migreeniin suhtaudutaan ja miten sitä huomioidaan työpaikalla. Suurin osa (70,8 %) ei kuitenkaan koe asiasta paineita.

Kyselyyn vastanneista esimiehistä 67,9 % kertoi itse sairastavansa migreeniä, ja vastaajista 15,7 %:lla joku lähipiiristä kärsii migreenistä. Suurin osa vastaajista kertoi, ettei oma migreeni haittaa esimiesasemassa toimimista. Toisinaan työ ja siitä suoriutuminen koetaan haastavaksi ja stressi ja kiire provosoivat monilla migreeniä. Muutama kertoi valinneensa esimiesroolin migreenin vuoksi, koska näin voi useasti vaikuttaa työaikoihin.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet (94,8%) totesivat, että migreeniä sairastavaa työntekijää on helpompi ymmärtää, jos itse sairastaa tai joku omasta lähipiiristä kärsii migreenistä.

Lisää tietoa tarvitaan

Sekä migreeniä sairastavat että esimiehet kaipaavat työpaikalle eniten tietoa migreenin vaikutuksista työhön ja työpaikan migreenialtisteista. Työpaikoille kaivataan lisää yleistä tietoa migreenistä sekä tietoa työn joustojen vaikutuksista migreeniä sairastavalle.

– Työnantaja ja migreeniä sairastava työntekijä ovat yhdessä vastuussa siitä, että migreeniä sairastava voi menestyä ja jaksaa työssään. Olisi tärkeää rakentaa työpaikoille ymmärtävä ja tukea antava ilmapiiri, jossa migreeniä sairastava voisi turvallisesti kertoa sairaudestaan ilman pelkoa leimautumisesta, sanoo Migreeniyhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta.