Siirry sisältöön

Migreeni kuormittaa arkea monin tavoin

Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan migreeni vaikuttaa haitallisesti elämänhallintaan lähes puolella kyselyyn vastanneista. Uupumus on yleistä migreeniä sairastavilla. Lähes 80 prosenttia vastaajista kertoo, että sairaus on aiheuttanut heissä uupumusta viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Migreenin oireet alkavat usein jo kouluiässä, mutta helpottavat tavallisesti iän myötä. Sairauden oireet ja altistavat tekijät ovat yksilöllisiä. Muun muassa stressi, kirkas valo, alkoholin käyttö tai huonosti nukuttu yö voivat laukaista kohtauksen.1-2 Tuoreen suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan migreenillä on monia negatiivisia vaikutuksia arkeen.

 Migreeni on työikäisillä merkittävä elämää haittaava sairaus ja se on naisilla noin kolme kertaa yleisempi kuin miehillä. Migreenin vaikutuksia työhön ovat muun muassa keskittymisvaikeudet, työtehon lasku ja poissaolojen lisääntyminen. Migreenin aiheuttama työkyvyttömyys voi kestää pahimmillaan useita päiviä.3 

Ymmärryksen lisäämiseksi sairautta kohtaan Suomen Migreeniyhdistys ry ja lääkeyhtiö Pfizer(siirryt toiseen palveluun) toteuttivat valtakunnallisen kyselytutkimuksen kesällä 2022. Kyselytutkimukseen vastasi 4 659 henkilöä. Kyselytutkimuksen tuloksia on esitelty alla olevassa infograafissa.

  1. Migreeni: Duodecim Terveyskirjasto, 2019: https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00047/migreeni?q=migreeni(siirryt toiseen palveluun) Viitattu 2.9.2022
  2. Tietoa migreenistä: Migreeniyhdistys: https://migreeni.org/tietoa/migreeni/krooninen-migreeni/ Viitattu 2.9.2022
  3. Migreeni ja työhyvinvointi: Migreeniyhdistys: https://migreeni.org/migreeni-ja-tyoelama/migreeni-ja-tyohyvinvointi/ Viitattu 2.9.2022