Siirry sisältöön

Kansainvälinen kyselytutkimus: Migreeni laskee elämänlaatua ja aiheuttaa menetettyjä työpäiviä

Migreeni vaikuttaa voimakkaasti ja laaja-alaisesti sitä sairastavien elämään ja myös yhteiskuntaan. Heikentynyt elämänlaatu, syyllisyys, avuttomuus, turhautuneisuus, sairauspoissaolot ja läheisen avun tarve ovat esimerkkejä asioista, jotka nousivat esille tuoreessa, kansainvälisessä My Migraine Voice -kyselytutkimuksessa. Syyskuun 12. päivä vietetään Euroopan migreenipäivää.

Suomalaisista My Migraine Voice -kyselytutkimukseen vastanneista 58 % koki, että migreeni laskee äärimmäisen paljon tai paljon heidän elämänlaatuaan. Kyselytutkimus osoitettiin sellaisille migreeniä sairastaville, joilla oli vähintään neljä migreenipäivää kuukaudessa.

– Migreeniä pidetään usein vain päänsärkynä. Kuitenkin tämän kyselytutkimuksen tulokset osoittavat, että migreeni vaikuttaa sitä sairastavan toimintakykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin monin eri tavoin, Suomen Migreeniyhdistyksen toiminnanjohtaja Sirpa Hietaranta sanoo.

Yli puolet vastaajista (54 %) koki, että migreenikohtaukset hallitsevat heidän elämäänsä. Suurimmalla osalla vastaajista (85 %) migreeni on vaikuttanut läheisiin perhe- ja ihmissuhteisiin. Kuusi kymmenestä tunsi syyllisyyttä oman migreeninsä vaikutuksista läheisiin. Lähes kaikki vastaajat (94 %) olivat joutuneet muuttamaan suunnitelmiaan migreenin vuoksi. Yhtä monella migreeni myös vaikutti sosiaaliseen elämään ja harrastuksiin.

Menetettyjä työpäiviä ja sairaalakäyntejä

Vastaajista 99 % on joutunut pitämään taukoja päivittäisissä askareissaan migreenin takia. Jopa 87 %:lla vastaajista migreeni on vaikuttanut työelämään keskittymisvaikeuksina ja menetettyinä työpäivinä.

Suomessa kyselyyn vastanneet olivat olleet migreenin vuoksi poissa keskimäärin 2,1 työpäivää kuukaudessa. Kolmasosa tunsi menettäneensä liian monia työpäiviä.

Lähes kaikkien vastaajien (90 %) työnantajat tiesivät migreenistä, mutta vain 46 % oli tarjonnut tukea sairauden kanssa pärjäämiseen. Joka kolmannen mielestä työkaverit eivät ymmärrä sairautta tai ota sitä vakavasti.

– On tärkeää, että työnantaja, työtoverit sekä migreeniä sairastavan läheiset ymmärtävät migreeniä sairautena. Näin he osaavat paremmin tukea migreeniä sairastavaa arjessa, toteaa Hietaranta.

Menetettyjen työpäivien lisäksi migreeni kuormittaa myös terveydenhuoltoa. Edellisen 12 kuukauden aikana yli kolmasosa (34 %) vastaajista oli käynyt päivystyksessä voimakkaiden migreenioireiden vuoksi, ja kymmenesosa oli joutunut viettämään vähintään yhden yön sairaalassa.

Voimakasta kipua ja toimintakyvyn rajoittuneisuutta

Vaikka noin puolet suomalaisista vastaajista kertoi oppineensa elämään migreenin kanssa, on huolestuttavaa, että peräti 74 %:n mielestä ihmiset eivät ymmärrä heidän kipuaan.

Vastaajat arvioivat kokemansa kivun kovuutta asteikolla 0–10. Peräti 59 prosenttia vastaajista arvioi migreenin aiheuttaman kivun kovuudeksi 8 tai yli.

Yli puolella vastaajista (54 %) migreenikohtaus kesti tyypillisesti yli 24 tuntia. Jopa 83 %:lla toimintakyky oli äärimmäisen tai erittäin rajoittunut migreenikohtauksen aikana. Toimintakyvyn koettiin olevan jossain määrin rajoittunut myös ennen kohtauksia ja niiden jälkeen.

Peräti 75 % vastaajista on viettänyt pitkiä aikoja pimeässä tai eristyksissä, keskimäärin 17,6 tuntia kuukaudessa. Lähes yhtä monella on ollut myös univaikeuksia. On merkittävää, että joka viides sanoi pelkäävänsä seuraavaa migreenikohtausta paljon tai erittäin paljon.

My Migraine Voice on kansainvälinen kyselytutkimus, jossa selvitettiin laajasti migreenin vaikutuksia elämään. Novartiksen toimeksiannosta tehtyyn kyselytutkimukseen osallistui yli 11 000 migreeniä sairastavaa 31 maasta.

Suomesta kyselyyn vastasi 345 migreeniä sairastavaa, ja se tehtiin yhteistyössä Suomen Migreeniyhdistyksen kanssa.

My_migraine_voice_infograafi