fbpx

Miten toimia, jos naapurin tupakointi laukaisee migreenikohtauksen?

16.12.2021

Migreeniä sairastavalle erilaiset hajut saattavat laukaista migreenikohtauksen. Voimakkaat hajusteet, kemikaalien hajut, tupakan savu tai suitsukkeet voivat pahimmillaan laukaista kohtauksen hyvinkin nopeasti vieden samalla toimintakyvyn. Ikävin tilanne on se, jos hajun lähdettä ei voi välttää esimerkiksi työpaikalla, julkisessa kulkuvälineessä tai omassa kodissa.

Tilanne voi olla myös henkisesti hyvin kuormittava, jos häiritsevä haju laukaisee migreenikohtauksen useita kertoja päivässä tai viikossa. Tilanteen selvittäminen ei ole aina yksinkertaista, mutta kokosimme yhteen neuvoja, joista on hyvä lähteä liikkeelle.

Miten toimia työpaikalla, jos hajut jatkuvasti laukaisevat migreenikohtauksen?

Jos kollegan käyttämän hajusteen haju häiritsee, ota asia rauhallisesti esille hänen kanssaan. Kerro miten haju vaikuttaa toimintakykyysi ja töissä jaksamiseesi. Hajusteen käyttäjä ei välttämättä ole tietoinen hajun voimakkuudesta.

Jos henkilökohtainen keskustelu ei auta, ole yhteydessä esihenkilöön tai tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun. Kerro millaisissa tilanteissa asia häiritsee ja miten se vaikuttaa työntekoosi. Työpaikalle voidaan luoda yhteisiä sääntöjä hajusteiden käytön suhteen. Esimerkiksi yksi hyvä käytäntö on välttää hajusteiden käyttöä avokonttorissa työskennellessä.

Jos tupakan savu häiritsee työpaikalla, ota asia esille esihenkilön kanssa. Työpaikan tupakointipaikat eivät voi olla migreeniä sairastavan ikkunan alla eikä työpaikan pääoven vieressä niin, että migreeniä sairastava joutuu kulkemaan savupilven läpi.

Voit pyytää lääkärintodistuksen työterveyshuollosta keskustelun tueksi. Oireiden vaikutukset työhön, oireiden työperäisyys ja työntekijän erityistarpeet työpaikalla voidaan myös arvioida työterveyshuollossa.

Työpaikalla on myös mahdollista pitää työterveys- tai työkykyneuvottelu, jossa käydään läpi työntekijän työkykyä tukevia ja heikentäviä tekijöitä. Neuvottelussa on paikalla työntekijän lisäksi työnantaja ja työterveyshuollon edustaja. Työntekijä voi pyytää mukaan myös tukihenkilön, joka voi olla esimerkiksi työsuojeluvaltuutettu. Neuvottelun perusteella voidaan tehdä muutoksia työtehtäviin tai työympäristöön.

Miten toimia, jos naapurin tupakan tai suitsukkeen haju kulkeutuu omaan asuntoon?

Tupakkalain mukaan tupakointi on kiellettyä taloyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa, kuten rappukäytävissä, pesutuvissa, kerhohuoneissa ja yhteisissä saunatiloissa. Asuinyhteisö voi myös kieltää tupakoinnin yhteisillä parvekkeilla, lasten leikkipaikoilla ja yhteisillä piha-alueilla sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen läheisyydessä.

Suitsukkeiden polttamista parvekkeella tai omassa asunnossa ei ole kielletty lailla, mutta jos suitsukkeen haju häiritsee, voit soveltaa tilanteeseen alla olevia ohjeita.

  • Jos haju tulee toisesta asunnosta, ole rohkeasti yhteydessä naapuriin. Hän ei välttämättä tiedä hajun kulkeutuvan muihin asuntoihin. Jos kohtelias huomautus asiasta ei auta, voit olla yhteydessä vuokranantajaan tai isännöitsijään.
  • Jos haju kulkeutuu sisälle ulkona olevan tupakointipaikan luota, ole yhteydessä vuokranantajaan tai isännöitsijään. Pyydä tupakointipaikan siirtoa kauemmas rakennuksesta tai pois pääoven edestä.
  • Jos haju kulkeutuu sisälle naapurin parvekkeelta taloyhtiön rakenteiden tai ilmanvaihtojärjestelmän vikojen takia, taloyhtiöllä on korjausvastuu haitan poistamiseksi. Jos rakenteellisia vikoja ei ole, parvekkeella tupakoiva on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavua pääse kulkeutumaan naapurihuoneistoon.
  • Taloyhtiö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin. Jos kieltoa ei ole haettu, voit tehdä aloitteen asian edistämiseksi. Päätös kiellon hakemisesta tehdään yhtiökokouksessa.

Lue lisää

Tukihenkilö mukaan työkykyprosessiin

Työpaikan migreenialtisteet

Voidaanko hajusteet kieltää työpaikalla? – TTT-työhyvinvoinnin erikoislehti

Sisäilman epäpuhtaudet ja hajut – Hengitysliitto

Asuntojen tupakansavu – Valvira

Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen – Kiinteistöliitto

Naapurista tulee tupakansavua asuntooni, voiko tupakoinnin sisällä kieltää? – Kotitalolehti


Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin meitä kuunnellaan.

Liity jäseneksi