Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten migreeni

Migreeni on yleistynyt lapsilla ja nuorilla viime vuosina. Migreeniä on lapsuusiässä arviolta 8–11 prosentilla. Myös alle kouluikäiset voivat sairastaa migreeniä.

Nuori tyttö katsoo olan yli kameraan.

Lapsen ja nuoren päänsäryn taustalla voi olla useita syitä, mutta jotkin oireet voivat viitata migreeniin. Oireet voivat säikäyttää, vaatia huomiota perheessä ja herättää avuttomuuden tunnetta. On tärkeää saada varhaisessa vaiheessa migreenidiagnoosi, sopiva lääkehoito ja tuki.

Jos päänsärky ja neurologiset oireet alkavat uutena tai migreeni muuttuu vaikeammaksi, on syytä hakeutua terveydenhuoltoon.

Lapsen ja nuoren migreenikohtauksen erityispiirteet

Kun lapsi tai nuori kertoo päänsärystä, vetäytyy lepäämään, valittaa silmien valonherkkyyttä ja pahanolon tunnetta, saattaa kyseessä olla migreeni. Migreenikohtaukseen liittyy myös haju- ja ääniherkkyyttä sekä oksennustaipumusta. Joskus migreenikohtaukseen voi liittyä vatsakipua.

Pienillä lapsilla migreenikohtaus näkyy usein käytöksen muutoksena. Kohtauksen aikana lapsi on selkeästi sairas. Hän lopettaa leikkimisen ja haluaa hämärään, hiljaiseen tilaan. Hyvin tyypillistä on myös nukahtaminen.

Jos lapsi kertoo oudoista näköhavainnoista, joissa valot välkkyvät tai näkö heikkenee, kyseessä on useimmiten auraoire. Noin 20 %:lla migreeniä sairastavista esiintyy aura. Auraoireita voivat olla myös puutumisen tunne käsissä, huimaus ja puheen tuottamisen tai kuullun ymmärtämisen vaikeus.

Lapsilla migreenikohtaus on yleensä nopeammin nouseva ja ohittuva, kuin aikuisilla. Klassisessa lasten migreenikohtauksessa särky on usein keskellä päätä ja pään sivuilla. Kipu muuttuu toispuoleiseksi ja sykkiväksi yleensä vasta murrosiässä.

Migreenin diagnosointi lapsella tai nuorella

Lapselle tai nuorelle on hyvä varata lääkärin vastaanotolta aika, kun neurologiset oireet alkavat tai migreeni muuttuu. Vastaanotolle voi valmistautua täyttämällä etukäteen päänsärkypäiväkirjaa. Lääkärin on tärkeää saada käsitys siitä, miten voimakasta särky on, missä se tuntuu ja miten kohtaus etenee. Ylös kirjataan myös, miten usein kohtauksia on, onko muita oireita, mitä lääkkeitä on käytetty ja mitkä ovat laukaisevia tekijöitä.

Vastaanotolla poissuljetaan infektiot ja yleissairaudet, kuten anemia ja korkea verenpaine. Ryhti, purenta, silmät ja näkö tarkastetaan. Lisäksi tunnustellaan niska-hartiaseudun sekä pään alueen lihakset ja kaularanka. Kasvutiedot ovat tärkeitä, samoin arvio lapsen motoriikasta, tasapainosta, aistien toiminnasta ja kokonaiskehityksestä.

Tietojen perusteella lääkäri poissulkee erilaiset elimelliset syyt ja määrittelee, onko kyse migreenistä vai jännityspäänsärystä, joka on yleistä migreeniä sairastavilla lapsilla ja nuorilla. Syynä jännityspäänsärylle voi olla huono ryhti älylaitteiden äärellä ja vähäinen liikunta.

Diagnoosi voi selvitä silmä- tai hammaslääkärissä. Lapsen ja nuoren silmät ja purenta kannattaa tutkia, sillä joidenkin migreeni helpottuu silmälasien ja purennan korjauksen myötä. Diagnosointiin harvoin tarvitaan kuvantamista, ellei lääkäri ajattele sen olevan tarpeen muiden sairauksien poissulkemiseksi.

Kun lääkäri on tehnyt migreenidiagnoosin, aletaan suunnitella hoitoa. Lääkehoidosta ollaan aina yhteydessä asiantuntevaan lääkäriin ja pääsyä lastenneurologille voi pyytää vaikeutuneessa tilanteessa.

Miten tukea lasta tai nuorta migreenin kanssa

Lapsen ja nuoren stressi ja kuormitus

Kiireen keskellä on tärkeä jättää riittävästi aikaa rentoutumiseen ja palautumiseen. Lapsen ja nuoren kannattaa keskustella kuormittavasta elämäntilanteesta sekä ristiriidoista kaverien tai perheen kanssa esimerkiksi koulukuraattorin kanssa. Erilaiset rentoutustekniikat ja -menetelmät, kuten mindfulness, jooga tai sovellettu rentoutus voivat lievittää stressiä.

Lapsen ja nuoren aivot kehittyvät vielä, joten he tarvitsevat tukea stressinhallintataidoissa aikuisilta ja mahdollisesti ammattilaisilta. Esimerkiksi asioista keskustelu, yhdessä tekeminen tai lämmin kosketus voivat auttaa stressaavina aikoina.

Perheen arkirytmi

Lasta ja nuorta voi helpottaa, jos perheessä kaikilla on sama arki- ja unirytmi. Perheen on myös hyvä kiinnittää huomiota siihen, etteivät aikataulut mene liian tiukoiksi.

Tasainen ruokailuväli ja terveellinen ravinto tukevat hyvinvointia ja auttavat myös lasta ja nuorta migreenikohtauksen ennaltaehkäisyssä. Lisäksi veden juontia ei saa unohtaa edes kiireen keskellä.

Lyhyeksi jäänyt yöuni voi laukaista migreenikohtauksen, joten unirytmin tasaisuus voi ennaltaehkäistä sitä. Perheen iltaa voi rauhoittaa nukkumaanmenoajan lähestyessä ja ruutuajoista kannattaa keskustella. Riittävä unensaanti ja lepääminen hyvällä patjalla ja tyynyllä on merkityksellistä palautumisessa.

Harrastukset ja ihmissuhteet

Harrastusten valitseminen voi olla vaikeaa, sillä raskas liikunta tai tarkasti aikataulutettu toiminta ei välttämättä sovi migreeniä sairastavalle. Tämä voi lannistaa harrastuksen aloittamista. Lasta ja nuorta kannattaa tukea itselle sopivan harrastuksen löytymisessä.

Harrastetoiminnassa voi auttaa ergonomian ja aikataulujen joustavuuden huomioiminen. Ohjaajalle voi kertoa, miten migreenikohtausta voisi ennaltaehkäistä esimerkiksi tilan valaistuksen ja tuulettamisen avulla.

Lapselle ja nuorelle sosiaaliset suhteet ovat tärkeitä. Migreenikohtauksen takia voi joutua perumaan kavereiden näkemistä, joten kannattaa yhdessä miettiä keinoja, miten suhteita voisi ylläpitää. Esimerkiksi varasuunnitelmien tekeminen harrastuksiin ja kyläilyihin mahdollisten kohtauksien varalle voi lievittää stressiä mahdollisesta kohtauksesta.

Nuoren kohdalla huomioitavaa

Murrosiässä hormonitoiminta muuttuu, mikä voi aktivoida migreenin tai muuttaa sitä. Kuukautisten aikana migreeniä voi olla useampana päivänä. Hormonitoiminnan laukaisemista migreenikohtauksista kannattaa keskustella lääkärin ja gynekologin kanssa.

Päihteiden käyttö ja esimerkiksi pienikin määrä alkoholia voi olla migreenikohtauksen laukaiseva tekijä.

Migreeniyhdistyksen Lasten ja nuorten migreeni -esite tarjoaa perustietoa lasten ja nuorten migreenin erityispiirteistä, hoidosta ja sairastavan lapsen tukemisesta. Esitteessä käydään myös läpi varhaiskasvatuksen ja koulun tarjoamaa tukea.

Lataa esitteen pdf-versio maksutta tai tilaa meiltä painettu esite! Tilausohjeet Esitteet-sivulla.(avautuu uuteen ikkunaan)

Lapsellani migreeni?

Migreeni voi alkaa jo hyvin nuorena, minkä takia on hyvä kiinnittää huomiota tiettyihin oireisiin ja suunnata lääkärille tarpeeksi ajoissa.