Siirry sisältöön

Toimiva työterveyshuolto työkyvyn tukena

Vaikka migreeniä sairastavan työkyky heikkenee, toimivalla työterveyshuollolla voidaan parhaassa tapauksessa pidentää sairastavan työuraa useilla vuosilla.

Malla Hiltunen katsoo kameraan ja hymyilee. Taustalla näkyy pensaita. Kasvokuva.

Malla Hiltunen
Työelämäkoordinaattori

Työterveyshuollon rooli migreeniä sairastavan työkyvyn tukemisessa on merkittävä. Siksi luottamuksellisen ja tiiviin hoitosuhteen luominen on erityisen tärkeää. Koska migreeni on taudinkuvaltaan monimuotoinen ja oireiltaan vaihteleva, jatkuvuus hoitotahon suhteen on keskeistä. Työterveyshuollossa, niin kuin muutenkin terveydenhuollossa migreenipotilaan tullessa vastaanotolle tulisi huomioida migreenin tuomat yksilölliset haasteet, kuten vaikutukset palautumisaikaan ja työkykyyn. Tässä vaiheessa on tärkeää muistaa migreeniä sairastavan oma asiantuntemus sairautensa suhteen.

Olen sairastanut migreeniä teini-iästä lähtien ja sen pahentuessa yhdessä näkemisen ongelmiin liittyvän ja tensionaalisen päänsäryn kanssa oli selvää, että haasteet alkoivat näkyä myös työkyvyssäni ja työssä jaksamisessani. Vaikka työkykyni oli uhattuna ja jaksamiseni vaakalaudalla, työurani silloisella työnantajallani kesti vielä 15 vuotta. Näin pitkä uran jatkuminen haasteista huolimatta oli mahdollista vain avoimen ja toimivan yhteistyön avulla työnantajan ja työterveyshuollon kanssa.

Työterveyshuollon tehtävät

Työterveyshuollon roolin merkitystä ei voi varmaan koskaan tarpeeksi korostaa, kun puhutaan työkyvyttömyysuhan alla olevan työntekijän tukipilareista. Työterveyshuolto on asiantuntijataho, joka huolehtii yhdessä työpaikkojen kanssa henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta. Työterveyshuollon tehtävänä on edistää työterveyttä, työn ja työympäristön turvallisuutta ja ehkäistä ammattitauteja. Hyvin toimiva työterveyshuolto parantaa työssä jaksamista työuran kaikissa vaiheissa. Työkyvyn ylläpito, riittävän varhainen tuki ja oikea-aikainen kuntoutus ovat työterveyshuollon tärkeimpiä ennalta ehkäiseviä toimia.

Työterveysneuvottelut avainasemassa

Oma kokemus työterveyshuollon roolista työkykyyni liittyvien asioiden suhteen on siis ollut myönteinen. Pystyin luomaan turvallisen ja luottamuksellisen yhteyden omaan työterveyshoitajaan ja -lääkäriin, koska samat henkilöt toimivat pitkään samoissa tehtävissä. Hoitosuhteen jatkuvuus tuttujen ammattilaisten kanssa oli erittäin tärkeää.

Työterveysneuvottelut olen kokenut positiivisena asiana. Näissä neuvotteluissa oli aina välitön tunnelma ja ilmapiiri oli turvallinen ja avoin. Työterveyshuollon edustajat kertoivat minun toiveestani työterveysneuvotteluissa esimiehilleni, mitä migreeni ja muut päänsäryt tarkoittaa suhteessa työkykyyni ja jaksamiseeni. Tämän seikan koin merkitykselliseksi, koska näin voitiin varmistaa, että kaikilla on sama ja oikeanlainen tieto sairaudestani. Sekä minulla, että esimiehilläni oli täysi luottamus työterveyshuollon ammattilaisten osaamiseen.  Työterveyshoitaja ja -lääkäri ottivat mielellään vastaan myös muiden ammattilaisten näkemyksiä ja suosituksia. Esimerkiksi minun kohdallani kuntoutustahon asiantuntijoiden lausunnoissa oleviin suosituksiin suhtauduttiin vakavasti ja pari kertaa myös kuntoutustahon ammattilainen oli mukana työterveysneuvotteluissa. Koko prosessin ajan oli tunne, ettei minua jätetty yksin.

Varhainen tuki ja hoidon jatkuvuus

Migreeniä sairastavien työmoraali voi usein olla hyvin korkea ja tietynlainen pedanttius voi kuvata tapaa työskennellä. Siksi on tärkeää muistaa seuraava huomio migreeniä sairastavista: ”Migreeniä sairastava ei teeskentele olevansa kipeä, vaan hän teeskentelee olevansa työkykyinen ja kivuton”. Työterveyshuollossa pitäisi pystyä tunnistamaan ne asiakkaat, jotka sinnikkäästi, omaa työkykyä uhmaten yrittävät selviytyä työstään, mutta myös ne, jotka selkeästi viestivät työkyvyn olevan heikentynyt ja jaksamisen olevan lopussa. Tällöin pitäisi nopealla tahdilla pystyä ottamaan asiat puheeksi yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Tässä auttaa juuri hoitosuhteen pysyvyys.

Omassa työterveyshuollossani tapahtui viimeisinä vuosina paljon muutoksia. Pitkään olleet työterveyshoitaja ja -lääkäri vaihtuivat. Samaan aikaan lääkäriresurssit olivat haasteelliset ja ei ollut enää nimettyä omaa lääkäriä. Tällöin väistämättä myös hoidon jatkuvuus ja kokonaisvaltaisuus kärsi. Näin kävi minullekin, ja selvää työkyvyn huononemista ja täyttä uupumusta ei ajoissa havaittu. Työterveyshuollon lääkärivajeen vuoksi jouduin hakeutumaan välillä kunnalliseen terveydenhuoltoon, missä lääkärien vaihtuvuus oli myös jatkuvaa. Kenelläkään ei ollut enää hallussa tilanteeni kokonaisuus ja jaksamisongelmaani hoidettiin lyhyillä sairauspoissaoloilla. Samaan aikaa olin hoitosuhteessa myös neurologian poliklinikalla, mutta siellä ei otettu kantaa työkykyasioihin. Onneksi uusi, vasta työnsä aloittanut työterveyshoitajani ymmärsi tilanteen jatkuessa tilanteeni ja lähetti minut kokeneelle työterveyslääkärille. Hän otti heti kokonaisvaltaisen otteen hoidostani. Kuukausien pompottelun jälkeen oli äärimmäisen helpottavaa huomata, että joku ymmärtää tilannettani, kuuntelee asiantuntemustani omasta sairaudestani ja lopuksi kertoo, miten tästä tullaan jatkamaan. Eli työterveyshuollon lääkäri otti selkeän vastuun hoidostani ja kertoi nämä suunnitelmat myös esimiehilleni. Tämä hetki oli käänteentekevä omassa elämässäni. Suuri kuorma otettiin pois hartioilta, kun tajusin, ettei tarvitse enää itse selvittää eri vaihtoehtoja ja selvitä yksin.

Työterveyshuollon ammattilainen: