Siirry sisältöön

Yksilö­vertais­­tukija

Haluaisitko vaihtaa yksilöllisesti keskustellen kokemuksia ja ajatuksia arjesta migreenin tai päänsärkysairauden kanssa? Yksilövertaistuen perusajatuksena on mahdollistaa kahden samankaltaisessa tilanteessa olevan henkilön kokemusten vastavuoroinen jakaminen.

Nainen ja mies istuvat vastakkainen keskustelemassa

Jokaisen migreeniä sairastavan tilanne on erilainen, mutta puhuminen ja kokemusten vaihtaminen tekee hyvää ihan jokaiselle. Migreeniyhdistyksen yksilövertaistuki on tarkoitettu migreeniä ja päänsärkysairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään varten. Yksilövertaistuki on maksutonta eikä edellytä Migreeniyhdistyksen jäsenyyttä. Migreeniyhdistyksen yksilövertaistoimintaa toteutetaan kahdella tavalla: Toivo-sovelluksessa sekä Vertsi-toiminnan kautta, joista Toivo-sovellus on ensisijainen työmuoto. 

Kenelle yksilövertaistukijana toiminen sopii? 

Yksilövertaiskeskustelijana mahdollistat kahden ihmisen välisen keskustelun. Koska yksilövertaistuki on vertaistoimintaa, vapaaehtoisina toimivat henkilöt, joilla on itsellään omakohtaista kokemusta migreenistä joko itsensä tai läheisensä kautta.  Keskustelu perustuu kokemuspohjaiseen vertaiskeskusteluun, eikä näin ollen vastaa virallista hoitoa tai terapiaa.  Yleensä keskustelua käydään vapaasti niistä asioista, jotka sillä hetkellä mietityttävät. Vertaisen roolina on toimia vertaiskeskustelijana, ei kouluttajana tai hoitoalan ammattilaisena.  Tehtävä sopii sinulle, mikäli haluat antaa ja saada kahdenkeskistä, vuorovaikutuksellista vertaistukea ja saada sitä samalla itse. 

Yksilövertaistukijat saavat vapaaehtoisten peruskoulutuksen sekä perehdytyksen tehtävään, mutta mitään valmista erityisosaamista ei edellytetä.

Toivo-sovellus

Migreeniyhdistyksen yksilövertaistoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti Toivo-sovelluksen kautta.  Toivo-sovellus on sekä selaimessa että mobiilissa toimiva maksuton alusta, joka toimii pikaviestipalvelun tavoin, joten sekä vertaistuen hakeminen että tarjoaminen on helppoa. Sovelluksessa on mukana myös muita järjestöjä, joten tukea voi hakea erilaisilla taustoilla.  

Sovellusta käytetään anonyymisti, eli kaikki yhteydenpito tapahtuu sovelluksen sisällä, eikä sinun tarvitse antaa omia yhteystietojasi.  Keskustelu tapahtuu viestien välityksellä. Viestit tavoittavat vertaistukijan aina kun hän itse avaa sovelluksen. Vertaistukija voi halutessaan myös vastaanottaa puheluita erityisessä päivystystilassa.  Vertaistuen antaminen on helppo sovittaa omaan arkeen ja lyhyisiinkin hetkiin.  

Jokainen vertaistukija saa sovelluksen käyttöopastuksen OLKA-toiminnan (sovelluksen ylläpitäjän) kautta. Lisäksi OLKA-toiminta tukee ja auttaa sovellukseen liittyvissä asioissa. Kaikki Toivo-sovelluksessa toimivat vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina.  

Vertsi-toiminta 

Yhdistykseen tulee silloin tällöin yhteydenottoja, joissa kaivataan yksilövertaistukea, eivätkä somekavanat tai sovellukset ole vaihtoehto. Tällöin kaivataan Vertsiä, eli mahdollisesti sähköposti- tai puhelinyhteyden päässä olevaa vertaistukijaa. Yhdistys yhdistää vertsin ja vertsiparin ja sen jälkeen voitte yhdessä sopia kuinka usein ja millä tavoin pidätte yhteyttä.  

Vertsi-kohtaaminen rakentuu pääsääntöisesti molempien vapaasta keskustelusta. Parin kanssa voi keskustella esimerkiksi jaksamisesta, toiveista, kiinnostuksen kohteista, hyvinvointikeinoista ja muista yhteisiksi koetuista asioista.

Vertsi on Migreeniyhdistyksen perehdyttämä vapaaehtoinen, joka toimii omalla vapaa-ajallaan, omien aikataulujensa puitteissa. Toiminnan tarkoituksena on, että molemmat osapuolet antavat ja saavat vertaistukea vastavuoroisesti. Kyse ei ole tukihenkilötoiminnasta, vaan molemmat ovat tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. 

Vertsi on rinnallakulkija, joka kuuntelee, kannustaa ja saa myös vastavuoroisesti samoja asioita vertaiselta luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vertsi ei ole opettaja, lääkäri tai hoitaja, vaan toimii kokemuspohjaisen tiedon kautta. Vertsi toimii vapaaehtoisena, arkielämän tiedoin ja taidoin, omien aikataulujensa ja voimavarojensa puitteissa. Yksilöllistä hoitoa ja lääkitystä koskevissa asioissa tulee ensisijaisesti kääntyä hoitotahon puoleen.  

Erityisesti kaipaamme Vertsi-toimintaan mukaan lapsiperheitä, nuoria, senioreita sekä vaikeita päänsärkysairauksia sairastavia, esim: Hortonin neuralgia, Kolmoishermosärky eli trigeminusneuralgia tai Aivorunko- eli basillaarimigreeni. 

Tule mukaan toimintaan

    Kerro meille, minkälaisesta vapaaehtoistoiminnasta olet kiinnostunut, niin otamme sinuun yhteyttä