Siirry sisältöön

Tutkimustiedon mukaan migreenin rinnalla kulkee usein jokin mielenterveydellinen oire

Migreeni on neurologinen sairaus, jonka sairastaminen on usein henkisesti raskasta. Migreenillä ja mielenterveyden häiriöillä on neurobiologisia yhteneväisyyksiä (Minen ym. 2016).  Joskus migreeniä sairastavan mielenterveyden haasteiden taustalla voi olla myös alihoidettu migreeni ja väsymys sairauden tuomiin haasteisiin.

Migreenin ja mielenterveysoireiden neurobiologinen yhteys

Masennusta, ahdistusta ja posttraumaattista stressihäiriötä tiedetään esiintyvän migreeniä sairastavilla muuta väestöä enemmän. Jopa yli puolet migreenipotilaista täyttää jonkin ahdistushäiriön kriteerit elämänsä aikana ja masennusta ilmaantuu tutkimuksesta riippuen 8–47 % migreenipotilaista (Tauriala 2021). Erityisesti kroonista migreeniä sairastavilla on suurempi riski mielenterveyden häiriöihin (Minen ym. 2016).

Lukuja selittää osaltaan se, että migreenikohtauksen ennakko-oireet voivat ilmetä mielialan vaihteluna, ahdistuksena ja paniikkikohtauksena. Tutkimusten mukaan migreenillä ja mielenterveyden häiriöillä näyttää olevan samanlainen neurobiologinen tausta. Lisätutkimuksia tarvitaan, mutta syiksi on epäilty yhteisiä geenitekijöitä ja häiriöitä serotoniiniaineenvaihdunnassa (Minen ym. 2016). Yhteyden on myös arveltu olevan kaksisuuntainen: migreeni lisää riskiä sairastua mielenterveyden häiriöön ja mielenterveyden häiriöt lisäävät riskiä sairastua migreeniin (Tran Minh 2016).

Migreenin huono hoito altistaa mielenterveyden haasteille

Neurobiologiset syyt eivät kuitenkaan selitä kaikkea, sillä jokainen migreeniä sairastava ei automaattisesti sairastu mielenterveyden häiriöön. Joskus mielenterveyden haasteiden taustalla voi olla huonosti hoidettu migreeni ja väsymys sairauden tuomiin haasteisiin.

Migreenin alihoitamisella on kokonaisvaltainen vaikutus sairastavan hyvinvointiin. Kohtausten pelko, vaikutukset toimintakykyyn ja laukaisevien tekijöiden välttäminen on henkisesti uuvuttavaa. Mielekkäistä harrastuksista tai työstä saattaa pahimmillaan joutua luopumaan, mikä voi johtaa eristäytymiseen ja toivottomuuteen. Vähättelevät kommentit satuttavat ja sairastava voi tuntea olevansa hyvin yksin asian kanssa.

Huono hoitotasapaino voi johtaa migreenin kroonistumiseen, mikä entisestään heikentää sairastavan toimintakykyä ja lisää henkistä kuormitusta.

Migreeni ja mielenterveyden häiriö hoidettava omina sairauksinaan

Mielenterveyden haasteet heikentävät migreenipotilaan elämänlaatua, lisäävät migreenin kroonistumisen riskiä ja vaikeuttavat migreenin hoitoa.

Migreenin kanssa elävät pitävät kyselytutkimusten mukaan tärkeänä sitä, että migreeni ja mielenterveyden häiriöt hoidetaan omina sairauksinaan. Mielenterveyden häiriön hoito ei paranna migreeniä, mutta saamalla yhden sairauden hyvään hoitotasapainoon, helpottuu myös toisen sairauden hoito. Toimivalla migreenin hoidolla mielenterveyden haasteet voivat lieventyä tai parhaimmassa tapauksessa poistua kokonaan.

Vuosi 2022 on mielenterveyden teemavuosi Migreeniyhdistyksessä

Vuosi 2022 on Migreeniyhdistyksessä jäsenistön toiveesta mielenterveyden teemavuosi. Jaamme vuoden aikana tietoa migreenin ja mielenterveyden eri osa-alueista. Vuoden pääviestit ovat:

Tammi-maaliskuussa keskitymme lisäämään tietoisuutta migreenin ja mielenterveydellisten oireiden yhteydestä.

Lähteet

Minen MT, Begasse De Dhaem O, Kroon Van Diest A, et al. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:741–749 https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/87/7/741.full.pdf(siirryt toiseen palveluun)

Martelletti, P., Schwedt, T.J., Lanteri-Minet, M. et al. My Migraine Voice survey: a global study of disease burden among individuals with migraine for whom preventive treatments have failed. J Headache Pain 19115 (2018) https://thejournalofheadacheandpain.biomedcentral.com/articles/10.1186/s10194-018-0946-z(siirryt toiseen palveluun)

Tauriala, Emilia: Migreeni ja mielenterveys. 20.10.2021. Youtube-video https://www.youtube.com/watch?v=TTsmDi-Sb_c(siirryt toiseen palveluun)

Tran Minh, Mirjami: Migreeni, mielenterveys ja psyykkinen hyvinvointi. 2016. Laurea ammattikorkeakoulu https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107494/TranMinh_Mirjami.pdf(siirryt toiseen palveluun)

My Migraine Voice -tutkimus paljastaa migreenin emotionaalisen ja sosiaalisen taakan Suomessa(siirryt toiseen palveluun)