Suomen Migreeniyhdistys

Suomen Migreeniyhdistys tukee ja ohjaa päänsärkyjä sairastavia ja tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhdistys on tarkoitettu migreeniä, sarjoittaista päänsärkyä (Hortonin neuralgia, cluster headache), kolmoishermosärkyä (trigeminusneuralgia) sekä harvinaisia trigeminovaskulaarisia päänsärkyjä sairastaville, heidän omaisilleen sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Yhdistys on perustettu vuonna 1995.

Migreeniyhdistys valvoo jäsenistönsä etuja ja toimii asiantuntijana migreeniä ja muita vaikeita päänsärkyjä koskevissa asioissa. Yhdistys vaikuttaa päänsärkyjä koskevan tutkimuksen ja kuntoutuksen kehittymiseen yhteistyössä eri tahojen kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Yhdistys lisää tietämystä päänsärkysairauksista sekä niitä sairastavien että muun väestön ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa.

Yhdistys etsii ja tuottaa luotettavaa tietoa sekä välittää sitä:

  • netissä: www.migreeni.org
  • Aura-lehdessä
  • esitteissä
  • Facebookissa
  • jäsensähköposteissa

Yhdistys tukee päänsärkyjä sairastavia

  • vertaistoiminnalla eri puolilla Suomea
  • vertaisryhmillä sosiaalisessa mediassa
  •  neuvontapalvelulla

Migreeniyhdistyksen toimintaan osallistuminen ei vaadi jäsenyyttä, mutta vain varsinaisella jäsenellä on oikeus äänestää sääntömääräisissä kokouksissa.

Migreeniyhdistyksen strategia 2019–2021

Älä jää yksin!