Siirry sisältöön

Strategia

Migreeniyhdistyksen vuosien 2022-2024 strategian tavoitteena on vahvistaa migreenin ja päänsärkysairauksien asemaa vakavasti otettavina sairauksina.

Migreeniyhdistyksen strategia on laadittu vuosille 2022-2024. Strategiavuosille valittiin teemat kohderyhmäkyselyn perusteella. Teemat ovat:

Missio

Hyvää elämää migreenin kanssa eläville.

Visio 2023

Migreeni tunnetaan ja tunnustetaan vakavasti otettavana neurologisena sairautena ja siihen on tarjolla tukea ja hyvää hoitoa.

Migreeniyhdistys on taloudellisesti vakaa, luotettava ja yhteistyökykyinen asiantuntijaorganisaatio. Se on yhteiskunnallisesti näkyvä ja vaikutusvaltainen potilasjärjestö sekä haluttu yhteistyökumppani eri toimijoiden, myös yritysten keskuudessa. Yhdistys järjestää jäsenilleen vertaistukea ja tarkoituksenmukaista toimintaa ympäri Suomea. Se sitouttaa onnistuneesti jäseniään toimimaan vapaaehtoisina erilaisissa rooleissa ja tehtävissä.

Migreeniyhdistys 2030 on edelläkävijä migreeniä sairastavien hyvinvoinnin sekä viimeisimmän tiedon välittäjänä. Lippu liehuen, rohkeasti migreeniä sairastavien etu edellä!

Migreeniyhdistys on kansalaisjärjestö olemalla aidosti jäsenten järjestö, johon mielellään halutaan liittyä. Yhdistys mahdollistaa sellaista vapaaehtoistoimintaa, mitä jäsenet itse haluavat meille tulla tekemään. Olemme jäsenten kanssa tasaveroisia toimijoita, enemmänkin keskustelun herättäjiä kuin sormi pystyssä neuvojia.

Migreeniyhdistyksellä on tukevat, mutta ketterät jalat reagoimaan ajankohtaisiin asioihin. Sillä on tarkka kuulo jäsenten kuuntelemista varten. Sillä on herkät tuntosarvet huomata hyvissä ajoin ennakkoon, mitä tulee tapahtumaan yhdistystä ja jäsenistöä koskevissa asioissa. Sillä on myös muskeleita, että se voi laittaa voimaa ja vauhtia jäsenistön kannalta tärkeisiin asioihin, jotta ne saadaan toteutettua.

Strategiset tavoitteet