Siirry sisältöön

Miten olla hyvä kaveri migreenin kanssa elävälle?

Ihmisten välinen suhde rakentuu aina tiettyihin yhteneväisyyksiin. Suhteeseen vaikuttavat ihmisten keskinäinen ymmärrys, herkkyys ja temperamentti. Sairaus asettaa rajat, joihin läheisen on sopeuduttava. Hyvät ystävät voivat olla ymmärtäväisiä ja empaattisia, vaikkakin parasta vertaistukea saakin toiselta migreeniä sairastavalta. Tärkeintä on muistaa, että ystävät ovat ystävän roolissa, eikä heitä voi käyttää jaksamisen resurssina. Ystävyydessä vastavuoroisuus on valttia.

Sari Dvoracek

Migreeni on neurologinen sairaus, jolla on monenlaiset kasvot. Joillakin on vain vähäisiä oireita, mutta toiset painivat suurten haasteiden kanssa. Migreeniä sairastavan elämä pyörii sairauden ympärillä enemmän tai vähemmän. Haasteita voi tulla työpaikalla, koulussa, kotona tai ystäväpiirissä. Me kaikki tarvitsemme ystäviä, mutta joutuvatko migreeniä sairastavan ystävät lujille sairauden vuoksi? Miten olla hyvä kaveri migreenin kanssa elävälle?

Ystävyys migreeniä sairastavan kanssa tarvitsee ymmärrystä, joustavuutta ja todellista välittämistä. Migreenikohtaus saattaa yllättää nopeasti ja silloin yhteiset hetket voivat keskeytyä. Tapaamispaikan suhteen voi olla erilaisia rajoituksia. Monet voivat reagoida valoon, ääniin tai hajuihin. Tietty liikunta tai jännittävät tilanteet voivat olla sairautta laukaisevia. On hyvä tietää toisen sairaudesta riittävästi, jolloin osaa suhtautua migreeniä sairastavan valintoihin ymmärryksellä. Ystävä on sellainen, joka näkee migreeniä sairastavan kuoren alle tämän oikean sisimmän ilman sairauden langettamaa varjoa.

Läheisten eri rooleja

Eri ikäkausina ja erilaisissa elämäntilanteissa migreenin vaikutus tulee vastaan. Toisin kuin terveillä ihmisillä, on migreeniä sairastavilla ja heidän läheisillään erilaisia haasteita.

Sairauden ulkoistaminen

Migreeniä sairastava on syytön tilanteeseen ja tarvitsee ystävää samalla tavalla kuin muutkin ihmiset. On haastavaa löytää oikea rajapinta ja mahdollisuudet suhteen rakentamista varten. Aika usein migreeni on kuin kolmas osapuoli suhteessa. Sairaus on ikävä vieras, joka yllättää, eikä suostu poistumaan pyydettäessä. On reilua ajatella, että sairaus on ulkopuolinen henkilö, joka tulee kylään kysymättä. Näin ollen läheisetkin voivat syyttää sairautta henkilön sijaan. Näin syyllisyyden tunne hälvenee ja asiat voivat kenties saada oikeat mittasuhteet.

Ystävällä on oikeus olla onnellinen ja nauttia elämästä, vaikka migreeniä sairastava ei siihen aina kykenisikään.  Huono omatunto voi vaivata, jos sairastunut ei pääse rientoihin mukaan. Läheisen onni ei ole toiselta pois, vaikka kaiken kaikkiaan tilanne on epäreilu. Asioiden, ihmisten, tilanteiden ja onnellisuuden määrän vertailu ei liene asianmukaista, sillä maailma on aina jollekin edullisempi ja toiselle epäreilumpi. Ihmisen luonne on sellainen, joka helposti vertailee, mittailee ja kategorisoi. Migreeniä sairastavalle on tärkeää, että häntä kysytään mukaan, vaikka aina ei kykenisikään. Näin tunne mukanaolosta säilyy.

Läheinen, omainen vai vertainen

Ihmisten välinen suhde rakentuu aina tiettyihin yhteneväisyyksiin. Suhteeseen vaikuttavat ihmisten keskinäinen ymmärrys, herkkyys ja temperamentti. Sairaus asettaa rajat, joihin läheisen on sopeuduttava. Hyvät ystävät voivat olla ymmärtäväisiä ja empaattisia, vaikkakin parasta vertaistukea saakin toiselta migreeniä sairastavalta. Tärkeintä on muistaa, että ystävät ovat ystävän roolissa, eikä heitä voi käyttää jaksamisen resurssina. Ystävyydessä vastavuoroisuus on valttia.

Omaiset tulkitaan yleensä sukulaisiksi tai perheeseen kuuluviksi. Heidän harteilleen heitetään helposti velvollisuuden viitta, jolla tarkoitetaan sairastuneen kokonaisvaltaista huolehtimista. Usein omaiset tekevät työnsä kyllä, mutta oman jaksamisen rajat voivat vaihdella. Omaisen tehtäviksi tulkitaan arjen kokonaisvaltainen kantaminen, perusaskareiden huolehtiminen, yleinen kannustaminen ja ymmärtäminen. Tehtävien laajuus vaihtelee sairauden laadusta ja ihmisestä riippuen. Useimmiten omaiset ottavat tämän roolin vapaaehtoisesti vastaan, sillä he välittävät aidosti ja haluavat auttaa. Joskus käy niin, että omaiset ovat kuin puun ja kuoren välissä, kun jaksaminen loppuu eikä tilanteelle löydetä muuta ratkaisua. Uskaltaako omainen suuttua, näyttää tunteitaan?

Migreeniyhdistys tarjoaa vertaistukea sairauden kanssa painiville. Ulkopuolinen vertaistoiminta voi helpottaa läheisten taakkaa. Vertaistuki mahdollistaa samanlaisten kokemuksien jakamista ja tunteiden sanoittaminen helpottaa omaa oloa.  Vertaisen kanssa ei välttämättä tarvitse olla ystävä tai edes kaveri. Hän on vertainen ja siinä suhteessa ihan ainutlaatuinen.

Ystävyyttä yli rajojen

Ajatus ystävyydestä tai kaveruudesta voidaan purkaa osiin ja rakentaa siitä toimiva koneisto itse kunkin tilanteeseen. Näitä ajatuksia lienee syytä päivittää ja ottaa esille useamminkin, jotta suhde pysyy tasapuolisena. Uskallanpa väittää, että migreenitönkin suhde kaipaisi päivityksiä.

Maailmaan mahtuu ihmisiä monenlaisista lähtökohdista ja kulttuureista. Puhumme eri kieliä ja teemme samoja asioita hieman eri tavoin ja silti voimme ystävystyä keskenään. Migreeni ja muut päänsärkysairaudet ovat oma maailmansa siinä missä muutkin sairaudet. Olemme silti ihmisiä ja meillä on samat perustarpeemme. Haluamme tulla kuulluksi, nähdyksi ja tarvitsemme toisen ihmisen välittämistä.

Läheisen sairaus heijastuu ympärillä oleviin ihmisiin. Sairastaminen jättää jälkensä perheeseen, ystäviin ja työkavereihin. Läheiset elävät sairauden kanssa, vaikka näkökulma on erilainen. Toisen sairastaessa ystävyyden avaimet olisi löydettävä yhteistuumin. Hyvän suhteen peruskiviä ovat varmasti avoimuus ja humaani näkökulma. Virheitä teemme kaikki, mutta se ei haittaa, jos haluamme oppia niistä jotain. Katkeroituminen ei auta ketään, eikä anteeksiantamattomuudella voita mitään. Migreeniä sairastavan kaverikin tarvitsee ymmärrystä, huolenpitoa ja elämäntilanteiden jakamista toisen osapuolen kanssa. Hän ei ole täydellinen, eikä niin tarvitse ollakaan.

Lue lisää

Paikalliset vertaistukiryhmät

Verkkovertaistuki

Yksilövertaistoiminta Vertsi