Siirry sisältöön

Migreeniä ja mielenterveyttä pitäisi aina hoitaa käsi kädessä

Kipu ja muut migreenin oireet laskevat mielialaa ja aiheuttavat ahdistusta. Masentaa, kun aina on kohtaus joko tulossa, päällä tai menossa. Masennusoireet, ahdistus ja matala mieliala taas herkistävät kivun kokemukselle. Jatkuva itsensä tarkkailu ja pelko, että kohtaus on tulossa, altistaa migreenikohtaukselle ja vahvistaa kivun kokemusta. Migreenikohtaus taas puolestaan ruokkii mielialaoireita. Ja noidankehä on valmis.

Kun keho sairastuu, myös mieli saa osuman

Migreenin ja mielenterveyden haasteiden yhteys on todettu useissa tutkimuksissa. Yhteyden epäillään olevan neurobiologinen, mutta asia ei ole niin yksiselitteinen. Migreenin rajoittavan ja eristävän luonteen takia se vaikuttaa syvästi sairastavan minäkuvaan, sosiaalisiin suhteisiin ja työkykyyn. Kun joutuu tahtomattaan luopumaan totutusta arjesta ja omista intohimon kohteistaan, on henkinen kriisi valtava.

Valmistuvatko opiskelijat suoraan sairauslomalle?

Migreeni on sairaus, joka täytyy ensinnäkin ottaa vakavasti ja toiseksi hoitaa hyvin. Jos hyvää hoitosuhdetta, hoitoa ja tukea opiskeluihin ei saada oikea-aikaisesti, on migreenin pahentumisen vaara olemassa. Tämä vaikuttaa suoraan opiskelukykyyn ja valmistumistavoitteeseen. Pahimmassa tapauksessa opiskeluiden keskeytymiseen.

Miten olla hyvä kaveri migreenin kanssa elävälle?

Ihmisten välinen suhde rakentuu aina tiettyihin yhteneväisyyksiin. Suhteeseen vaikuttavat ihmisten keskinäinen ymmärrys, herkkyys ja temperamentti. Sairaus asettaa rajat, joihin läheisen on sopeuduttava. Hyvät ystävät voivat olla ymmärtäväisiä ja empaattisia, vaikkakin parasta vertaistukea saakin toiselta migreeniä sairastavalta. Tärkeintä on muistaa, että ystävät ovat ystävän roolissa, eikä heitä voi käyttää jaksamisen resurssina. Ystävyydessä vastavuoroisuus on valttia.

Metatyön mestariliitäjät

Tietokone kilahtelee vähän väliä, kirjoitan muistiinpanoja aamupalaverin tärkeimmistä asioista. Vastaan chattiin, tarkistan sähköpostin ja teen …

Tukihenkilö mukaan työkykyprosessiin

Ihanteellista olisi, jos tarvittavat toimenpiteet työkyvyn parantamiseksi voitaisiin tehdä ajoissa ja jopa ennakoidusti. Suosittelenkin olemaan varhaisessa vaiheessa yhteydessä myös henkilöstön edustajaan pohdittaessa esimerkiksi työolosuhteita. Pienilläkin muutoksilla voidaan saada aikaan suuria vaikutuksia työssä jaksamiseen. Siksi on tärkeää, että työyhteisössä on uskallusta tehdä muutosehdotuksia.